Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto yritystukilaista: Yritystukien kilpailuvaikutukset arvioitava tarkemmin

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.2.2021 12.34
Uutinen

Yritystukia koskevan esitysluonnoksen tavoitteena on yritystoiminnan kehittämiseksi tarkoitetun avustusjärjestelmän selkeyttäminen, tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen. Esitys liittyy Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 ‒ 2027 alkamiseen. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää tarkempia tietoja lakiehdotuksen kohteena olevista yrityksistä ja arvioiduista yritysvaikutuksista. Erityisesti tulisi arvioida yritystukien kilpailua vääristäviä vaikutuksia ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää vähintään tiivis arvio vaikutuksista viranomaisiin. Nykytilan perusteella olisi mahdollista esittää tarkempaa tietoa siitä, paljonko viranomaistoimintaan on käytetty henkilö- ja muita resursseja nykysääntelyn toteuttamiseksi. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.