Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Eeva Furman kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeriksi

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.9.2022 9.04
Tiedote
Eeva Furman

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeriksi on nimitetty professori Eeva Furman. Furman aloitti tehtävässä elokuun puolivälissä. Aiemmin hän työskenteli ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajana Suomen ympäristökeskuksessa ja on toiminut muun muassa kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtajana.

Kestävän kehityksen toimikunnan edellinen pääsihteeri Sami Pirkkala palasi ulkoministeriöön viiden vuoden virkavapaan jälkeen.

Toimikunnan apulaispääsihteerinä aloitti syyskuun alussa Taru Savolainen. Savolainen on työskennellyt muun muassa Amnesty Internationalin Suomen osastossa, ympäristöministeriössä ja konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiativessa. Määräaikainen apulaispääsihteeri Mari Mäki jatkaa vuoden loppuun saakka valtioneuvoston kanslian strategiaosastolla.

Kestävän kehityksen toimikunta on suomalaista yhteiskuntaa yhteen kokoava vaikuttajafoorumi, joka on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1993. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin ja varapuheenjohtajina ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sekä valtiovarainministeri Annika Saarikko.

”Lähden työskentelemään toimikunnan jäsenten kanssa suurin ajatuksin ja nöyränä kaiken siellä olevan osaamisen edessä. Etsimme yhdessä tunnistetuille aihealueille kuten ’Sivistykselle, osaamiselle ja kestäville elämäntavoille’ sekä ’Hyvinvointia edistävälle ruokajärjestelmälle’ etenemispolkuja. Niillä tähdätään yhteiseen tulevaisuusvisioon, jossa näkyy hyvinvoiva, luonnonjärjestelmät huomioiva ihminen”, sanoo Furman.

Toimikunnan keskeisenä tehtävänä on globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanon vauhdittaminen ja sen kytkeminen kansalliseen kestävän kehityksen työhön. Tavoitteena on juurruttaa kestävä kehitys päätöksenteon ja politiikan ytimeen. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Käytännön työssä suurin seuraava askel on toimikunnan keväällä hyväksytyn uuden strategian toimeenpano. Strategiassa on määritelty kuusi muutosaluetta, joiden systeemisen uudistamisen kautta toimikunnan jäsenet yhteistyössä ja kukin omissa verkostoissaan rakentavat luonnon kantokyvyn turvaavaa, hyvinvoivaa ja globaalisti vastuullista Suomea.

Toimikunta edustaa laajasti suomalaista yhteiskuntaa. Toimintaan osallistuvat ministeriöiden, eduskunnan, Saamelaiskäräjien, Ahvenanmaan maakuntahallituksen, kuntien ja alueiden, muun julkishallinnon, elinkeinoelämän, ammattiliittojen, järjestöjen, kirkon, tieteen ja tutkimuksen edustajat. 

Lisätiedot: kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, johtava asiantuntija Eeva Furman, p. 050 441 9273 ja apulaispääsihteeri, johtava asiantuntija Taru Savolainen, p. 040 535 8622, valtioneuvoston kanslia