Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ehdotus valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi lausunnoille

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.9.2019 14.05
Uutinen

Valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintäohjeen uudistamista valmistellut työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa valtioneuvoston kanslialle.

Ehdotuksessa uudistetuksi tehostetun viestinnän ohjeeksi määritellään periaatteet ja toimintatavat valtionhallinnon viestinnälle normaaliolojen tehostettua viestintää vaativissa tilanteissa sekä viestinnälle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi ehdotuksessa annetaan käytännön ohjeita viestinnälliseen varautumiseen ja toimintaan tilanteiden aikana.

Työryhmän ehdotuksessa huomioitiin toimintaympäristön kehitys, kuten viestinnän toimintaympäristön voimakas muutos, strategisen viestinnän merkityksen lisääntyminen, viestintä- ja informaatioteknologioiden kehittyminen sekä median käyttötapojen muutos. Lisäksi ehdotuksessa tarkastellaan keinoja, joilla nopeisiin muutoksiin ja uudenlaisiin uhkiin voidaan varautua ja vastata.

Valtioneuvoston kanslia asetti syyskuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miltä osin nykyinen (2013) valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintäohje edellyttää uudistamista ja laatia esitys päivitetyksi ohjeeksi. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 1.10.2018–13.9.2019.

Lausuntokierroksen jälkeen työryhmä viimeistelee ohjeen annettujen lausuntojen perusteella. Tavoitteena on, että uudistettu viestintäohje tulisi voimaan marraskuun aikana.

Työryhmän ehdotus valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi - Viestintä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 13.9.2019

Lausuntopalvelu.fi

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen, p. 040 350 5595, valtioneuvoston kanslia