Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ekosysteemifoorumi etsii ratkaisuja meripolitiikan tavoitteisiin

Valtioneuvoston viestintäosasto
23.4.2018 12.27
Tiedote 210/2018

Miksi Suomen tulisi olla aktiivinen valtamerten suojelussa? Millä keinoilla meriklusteri pidetään kilpailukykyisenä? Miten taataan Suomen turvallinen ja hyvin sujuva merilogistiikka? Kysymyksiä pohditaan tiistaina 24.4. hallituksen ekosysteemifoorumissa, jonka aiheena on meripolitiikan kehittäminen.

Helsingissä järjestettävään kutsuvierastilaisuuteen osallistuu laaja joukko meripolitiikan asiantuntijoita yritysmaailmasta, järjestökentältä ja julkisesta hallinnosta.

Avauspuheenvuorot pitävät valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Paula Lehtomäki ja elinkeinoministeri Mika Lintilä. Lisäksi tilaisuudessa puhuvat Rolls Roycen teknologiajohtaja Sauli Eloranta, Helsingin yliopiston professori Alf Norkko ja valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Aleksi Kopponen.

Ekosysteemifoorumissa haasteita ja ratkaisuvaihtoehtoja valmistellaan pienryhmissä työpajassa. Pienryhmien tehtävänä on identifioida ratkaisua vaille olevia haasteita, jotka estävät toiminnan kehittymistä. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi lainsäädäntöön, toimivaltaan, tahtotilaan tai toimintatapaan.

Ryhmätöiden tulokset käsitellään iltapäivän kokoavassa keskustelussa, johon osallistuvat asiantuntijapaneeli, pienryhmien jäsenet ja yleisö. Käsittelyn jälkeen tulokset viedään Meripolitiikan ohjausryhmän kokoukseen.

Ekosysteemifoorumi edistää yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden edellytyksiä luoda uutta toimintaa, innovaatioita sekä parempia palveluita kansalaisille ja yrityksille. Foorumin puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Kaksivuotisen kokeilun aikana edistetään ekosysteemien syntymistä Suomeen ja rakennetaan sektorirajat ylittävään yhteiskehittämiseen perustuvaa toimintamallia.

Tapahtumaa voi seurata suorana videolähetyksenä klo 9.00-10 (puheenvuorot) ja 13.15-15 (kokoava keskustelu) sekä Twitterissä tunnuksin #ekosysteemifoorumi #meripolitiikka

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki, EU-politiikkayksikkö, valtioneuvoston kanslia, p. 040 350 55 95, erityisasiantuntija Nina Brander, valtioneuvoston kanslia, p. 040 823 84 92 sekä suunnittelija Matti Kuivalainen, hallituksen strategiasihteeristö, valtioneuvoston kanslia, p. 050 406 2075.