Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Esitys valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi vuodelle 2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.9.2015 11.44
Tiedote 509/2015

Hallituksen esitys valtioneuvoston kanslian pääluokan määrärahoiksi vuodelle 2016 on 207,5 milj. euroa. Talousarvioesitys sisältää muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot sekä puoluerahoituksen.

Talousarvioesityksen mukaan valtioneuvoston kanslian toimintamenot vuodelle 2016 ovat yhteensä 125,6 milj. euroa, missä on lisäystä 10,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys johtuu pääosin aikaisemmin päätetyistä siirroista muista pääluokista valtioneuvoston hallintoyksikön perustamiseen liittyen. Lisäksi hallitusohjelmassa todetun mukaisesti valtioneuvoston yhteyteen perustettavan lainsäädännön vaikutusarvioinnin toteutukseen on esitetty lisäyksenä 0,250 milj. euroa. Momentille on huomioitu vähennyksenä 0,5 milj. euroa hallitusohjelman mukaista toimintamenosäästöä. 

Hallitusohjelman poliittiseen toimintaan päätetystä 5 milj. euron säästöstä on kohdistettu 1,983 milj. euroa ministereiden, valtiosihteereiden ja erityisavustajien palkkausmomentille sekä eri ministeriöiden toimintamenomomenteille 0,652 milj. euroa. Lisäksi puoluetukea esitetään vähennettäväksi 2,365 milj. euroa.

Ministereiden palkkioita alennetaan

Viime vaalikaudella käytössä ollutta ministereiden palkkioiden 5 prosentin alennusta ehdotetaan jatkettavaksi. Lisäksi valtioneuvoston jäsenet tekevät vuosittain viikon ajan työtä ilman palkkiota koko hallituskauden ajan. Tämän vuoksi valtioneuvoston jäsenten vuosipalkkioista vähennetään kaksi prosenttia, joka tullaan esittämään täydentävässä talousarvioesityksessä.

Valtioneuvoston kanslian pääluokkaan sisältyvälle selvitys- ja tutkimustoiminnan momentille esitetään 11,4 milj. euroa, missä on 5 milj. euroa lisäystä edellisen vuoteen verrattuna. Lisäys johtuu tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitusuudistuksen johdosta muilta hallinnonaloilta tulevista määrärahasiirroista.

Valtion omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuviin menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen esitetään 5,7 milj. euron määrärahaa, missä on 4 milj. euroa lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Määrärahan lisäys johtuu momentin budjetoinnin muutoksesta, jossa ennen talousarvion tuloihin nettobudjetoidut osakkeiden myyntipalkkiot on siirretty maksettavaksi määrärahamomentilta.

Puoluetoiminnan tukemiseen esitetään 29,6 milj. euroa. Määrärahasta 2,487 milj. euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen ja 0,148 milj. euroa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Määrärahasta 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toiminnan tukemiseen ja 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Jukka Nummikoski p. 0295 160 892, valtioneuvoston kanslia