Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Esitys valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi vuodelle 2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.9.2016 13.30
Tiedote 376/2016

Hallituksen esitys valtioneuvoston kanslian pääluokan määrärahoiksi vuodelle 2017 on 210,4 milj. euroa. Talousarvioesitys sisältää muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot sekä puoluerahoituksen.

Valtioneuvoston kanslian pääluokan määrärahoilla tuetaan hallitusohjelman toteutumista. Hallitusohjelman kärkihankkeista ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” kuuluu valtioneuvoston kanslian vastuulle. Lisäksi hallituksen kivijalkahankkeet ”kestävä kehitys” ja ”hallituksen tulevaisuustyö” ovat valtioneuvoston kanslian toteutettavina.

Talousarvioesityksen mukaan valtioneuvoston kanslian toimintamenot vuodelle 2017 ovat yhteensä 122,5 milj. euroa, missä on vähennystä 2,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennys johtuu pääosin toimintamenoihin kohdistuvista säästöpäätöksistä sekä kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta määrärahatasoon. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot sisältävät lisäksi 4,5 milj. euron rahoituksen valtioneuvoston yhteisiin kehittämishankkeisiin, joista valtioneuvoston yhteisen asianhallintajärjestelmän valmisteluun esitetään 3,4 milj. euroa ja valtioneuvoston yhteisen sähköisen työpöydän kehittämishankkeeseen 1,1 milj. euroa. Kehittämishankkeissa valtioneuvostolle luodaan uudet yhteiset järjestelmät ja ministeriökohtaisista järjestelmistä luovutaan.

Vuodelle 2017 ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenoihin esitetään 5 575 000 euroa.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin esitetään 3 467 000 euroa.

Hallituksen linjauksen mukaisesti valtion omistajapolitiikalla tavoitellaan yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää tulosta. Valtion yhtiömuotoisen varallisuuden omistajaohjauksessa tavoitellaan nykyistä aktiivisemmin omistaja-arvon kasvua sekä arvonnousun käyttämistä yhteiskunnan kannalta tärkeän yritystoiminnan synnyttämiseen. Valtion omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuviin menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen esitetään 5,7 milj. euron määrärahaa. Osinkotuloiksi ja osakkeiden myyntituloiksi arvioidaan kertyvän 2 110 milj. euroa.

Valtioneuvoston kanslian pääluokkaan sisältyvälle selvitys- ja tutkimustoiminnan momentille esitetään 11,4 milj. euroa. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Puoluetoiminnan tukemiseen esitetään 29,6 milj. euroa. Määrärahasta 2,487 milj. euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen ja 0,148 milj. euroa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Määrärahasta 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toiminnan tukemiseen ja 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta vietetään vuonna 2017. Juhlavuoden ohjelma rakennetaan teemalla yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää mukaansa tempaava ja kiinnostava juhlavuosi, joka lisää yhteistä ymmärrystä Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä ja kansakunnan kehityksestä. Juhlavuoden ohjelman toimeenpanosta ja toimeenpanon ohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian hankkeelle asettama hallitus. Juhlavuoden ohjelman toteuttamiseen esitetään 10,1 milj. euron määrärahaa vuodelle 2017. 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro, p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia