Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-sektionerna dryftar EU:s framtid

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.11.2021 12.37 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 9.26
Pressmeddelande 657/2021
Kuvituskuva, Euroopan unionin lippu, Eurooppa olemme me -tekstillä.

Ett flertal företrädare för intressegrupper och intresseorganisationer samt tjänstemän samlas måndagen den 22 november i Ständerhuset för att diskutera frågor som är centrala med tanke på EU:s framtid. Målet är att ge företrädare för det civila samhället och intresseorganisationerna möjlighet att göra sina röster bättre hörda. Samtidigt inriktas arbetet i statsrådets EU-sektioner på förhandspåverkan och på mer omfattande, fenomenbaserade diskussioner.

I Finland bereds EU-ärendena i 35 sektorspecifika beredningssektioner. 
Till den begränsade sammansättningen hör utöver tjänstemän vid de behöriga ministerierna också representanter för de övriga ministerierna och för ämbetsverk. Till den utvidgade sammansättningen hör dessutom representanter för intresseorganisationer och intressegrupper. I varje sektion finns också en representant för avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli och en för Ålands landskapsregering. 

Framtidsdagen som statsrådets EU-sektioner ordnar är en del av statsrådets evenemangsserie ”Europa är vi” och konferensen om Europas framtid. Av alla temadiskussionerna på EU-sektionernas framtidsdag ska i konferensens anda göras en sammanfattning på konferensens webbplattform. Dagens smågruppsdiskussioner är delade enligt tio temaområden: 

  • Demokrati, rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter och jämlikhet – grunden för resiliens
  • Stärkande av EU:s resiliens och krisberedskap 
  • Klimatförändringar, miljö, biodiversitet och mat 
  • Hurdan hälsopolitik behöver vi i Europa? 
  • EU och föränderliga säkerhetshot 
  • Migration: framtida behov och möjligheter för EU 
  • Förutsättningar för hållbar tillväxt
  • Människoorienterad digitalisering
  • EU:s ekonomi i ett brytningsskede
  • Ett starkt och ansvarsfullt EU i världen – hur kan vi uppnå detta mål?

I den avslutande delen av framtidsdagen hörs Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainens hälsning och gruppordförandenas första reaktioner på temadiskussionerna under ledning av statssekreteraren för EU-ärenden Kare HalonenDen avslutande delen av programmet kan följas i direktsändning och senare som upptagning kl. 14.45–15.30.

Evenemangsserien ”Europa är vi” som startade i september är en del av konferensen om Europas framtid, vars syfte är att samla in EU-medborgarnas tankar och åsikter om Europas framtid. De finländska ministrarna turnerar landet runt och de frågor som lyfts upp i diskussionerna med medborgarna antecknas på webbplattformen för konferensen om Europas framtid, och ministrarna för fram finländarnas hälsningar vid konferensens plenum.

Det är fritt fram att dela sina tankar på webbplattformen som är öppen för alla. Där samlas det in åsikter om bland annat värden, klimat, ekonomi, hälsa och utbildning. Den EU-gemensamma hashtaggen i sociala medier är #FramtidenÄrDin.

Mer information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 459, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli