Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnan aiheina Eurooppa-neuvosto ja EU–ASEAN-huippukokous

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.12.2022 11.08
Tiedote

Hallituksen EU-ministerivaliokunta sopi tänään toimintalinjasta Eurooppa-neuvostoon (15.12.) ja EU–ASEAN-huippukokoukseen (14.12.). Ministerivaliokunta sai myös tilannekatsauksen Venäjään kohdistuvien pakotteiden myötä jäädytettyjen varojen käyttämisestä Ukrainan jälleenrakennukseen.

Eurooppa-neuvoston aiheita ovat Ukraina ja Venäjä, energia ja talous, turvallisuus ja puolustus, eteläinen naapurusto ja ulkosuhteet.

Suomi pitää tärkeänä, että EU vastaa edelleen vahvasti, tehokkaasti ja yhtenäisesti Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Suomi tukee pyrkimyksiä saada Venäjä ja sen edustajat vastuuseen laittoman hyökkäyssodan seurauksista, mukaan lukien sodan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. EU:n ja sen kansainvälisten kumppanien tulee mahdollisimman nopeasti selvittää ja täsmentää EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden mukaisia tapoja, joilla Venäjä saadaan suorittamaan asianmukaiset korvaukset. EU:n tulee myös johdonmukaisesti lisätä pakotteita Venäjää kohtaan aggression jatkuessa.

Suomi korostaa, että EU:n vahvaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea sekä humanitaarista apua Ukrainalle tulee jatkaa ja lisätä. Suomi tukee komission esitystä myöntää Ukrainalle 18 miljardia euroa makrotaloudellista rahoitustukea vuonna 2023. Suomi pitää tärkeänä, että EU vastaa Ukrainan rahoitustarpeisiin yhtenäisesti.

Suomi pitää tärkeänä, että ongelmiin energiamarkkinoiden toiminnassa vastataan nopeasti EU-tasolla ja suhtautuu avoimesti eri vaihtoehtoihin energiahintojen alentamiseksi sekä markkinaepävarmuuden ja riskien vähentämiseksi. Eurooppa-neuvoston talouskeskustelussa keskitytään mm. keinoihin talouden häiriönsietokyvyn parantamiseksi.

Turvallisuus ja puolustuskysymyksissä Eurooppa-neuvosto mm. tarkastelee strategisen kompassin toimeenpanoa. Suomelle on tärkeää, että EU on keskittynyt kriisinhallinta- ja koulutusoperaatioiden lisäksi yhä enemmän jäsenmaiden puolustuksen tukemiseen, sotilaallisten suorituskykyjen ja Euroopan puolustusteollisen ja -teknologisen pohjan kehittämiseen sekä kansalaisten turvallisuuteen. EU:n yhtenäisyys kyber- ja hybridiuhkiin vastaamisessa on tärkeää.

Eurooppa-neuvosto käy strategiset keskustelut EU:n suhteista eteläisen naapuruston maihin sekä Yhdysvaltoihin. Lisäksi Eurooppa-neuvosto mahdollisesti käsittelee EU:n laajentumispolitiikkaa ja sopii ehdokasmaa-aseman myöntämisestä Bosnia-Hertsegovinalle.

EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö ASEAN:in ensimmäisen huippukokouksen tarkoituksena on vahvistaa osapuolten strategista kumppanuutta ja linjata yhteistyön tiivistämisestä EU:n ja ASEAN-maiden kesken. Tarkoituksena on keskustella erityisesti globaaleista ja alueellisista turvallisuuskysymyksistä, taloudellisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä sekä kestävästä kehityksestä, vihreä ja digitaalinen siirtymä mukaan lukien. 

Suomi pitää huippukokouksen järjestämistä tärkeänä osana vuonna 2020 sovittua strategista kumppanuutta. Yhteistyö indopasifisen alueen kanssa on EU:lle selkeä geopoliittinen prioriteetti, jota tiiviimmät suhteet ASEAN:in ja sen jäsenmaiden kanssa tukevat.

Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia