Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa aiheena muuttoliike sekä elpymis- ja palautumistukiväline

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.11.2020 10.20
Tiedote 748/2020

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 27. marraskuuta ajankohtaisia muuttoliikkeen kysymyksiä sekä valtioneuvoston selontekoa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

EU-ministerivaliokunta kävi kokonaisvaltaisen keskustelun EU:n muuttoliikepolitiikasta ja sen kehittämisestä. Suomi katsoo, että EU:n tulee hyödyntää laillisen maahanmuuton tarjoamia mahdollisuuksia kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Tärkeä osa muuttoliikkeeseen vastaamista on EU:n tiivis yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Tavoitteena tulee olla rakentaa tasavertaisia kumppanuuksia, joihin muuttoliikekysymykset kuuluvat.

Suomi katsoo, että EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksen aikaan saaminen on oleellinen osa muuttoliikkeeseen vastaamista. Kriisinkestävän järjestelmän tulee perustua laadukkaaseen tilannekuvaan, yhteiseen strategiatyöhön ja tulevan kehityksen ennakointiin.

EU-ministerivaliokunta sai myös tilannekatsauksen eduskunnalle annettavasta valtioneuvoston selonteosta koskien Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Selonteko ohjaa osaltaan valtioneuvoston työtä sen valmistellessa kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, jonka jokaisen jäsenvaltion tulee laatia EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen hyödyntämiseksi. Komission arvioinnin jälkeen neuvosto hyväksyy jäsenvaltiokohtaiset suunnitelmat rahoituksen saannon ehtona.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, valtioneuvoston kanslia