Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa brexit, arktiset kysymykset ja Eurooppa 2020-ohjelma

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.3.2019 11.43
Tiedote 185/2019

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 29. maaliskuuta varautumista Britannian sopimuksettomaan eroon, EU:n arktista politiikkaa sekä Eurooppa 2020-ohjelmaan kuuluvaa Suomen kansallista uudistusohjelmaa.

Brexitin osalta pääministeri Juha Sipilä kertoi Eurooppa-neuvostossa (21.-22.3.) käydystä keskustelusta sekä tehdyistä linjauksista. EU-maiden johtajat päättivät siirtää Britannian EU-eropäivää 22. toukokuuta asti, mikäli Britannian parlamentin alahuone hyväksyy EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen tällä viikolla. Mikäli näin ei tapahdu, eropäivä on 12. huhtikuuta, ja Britannian odotetaan ennen sitä kertovan jatkoaikeistaan. EU-ministerivaliokunta kävi keskustelun kansallisesta varautumisesta Britannian mahdolliseen sopimuksettomaan eroon. Suomessa ministeriöt vastaavat ja tiedottavat oman hallinnonalansa varautumistoimista. Kokouksessa käytiin läpi kunkin ministeriön keskeisimmät varautumistoimet.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös Suomen tavoitteita EU:n arktisen politiikan kehittämisessä. Suomi pitää Euroopan unionia keskeisenä arktisen alueen toimijana. Suomi pyrkii lisäämään arktisten asioiden painoarvoa EU:ssa, ja edistää konkreettisesti EU:n arktisen politiikan kehittämistä ja toimeenpanoa. EU:n vuoden 2019 institutionaalinen taitekohta, kun uusi Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja aloittavat työnsä, on merkittävä myös EU:n arktisen politiikan kannalta.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta käsitteli vuosittaisen ohjelman, jolla Suomen hallitus kuvaa Euroopan unionille toimenpiteitä, joilla Suomi pyrki vuonna 2018 täyttämään Eurooppa 2020 -strategian kansalliset tavoitteensa.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Epävirallinen energiaministerikokous 2.4.
  • Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 3.4. (tutkimus)
  • Epävirallinen talous- ja valtiovarainministerikokous sekä euroryhmä 5.–6.4.

Epävirallisessa energiaministerikokouksessa aiheena on EU:n energiajärjestelmän tulevaisuus ja tulevat painopisteet energiapolitiikan osalta. Epävirallisessa kilpailukykyministerikokouksessa aiheina ovat jäsenvaltioiden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasoerojen pienentäminen, sekä Mustanmeren alueen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevan eurooppalaisen strategisen kehyksen kehittäminen. Epävirallisessa talous- ja valtiovarainministerikokouksessa keskustellaan tulevien vuosien painopisteistä Ecofin-sektorilla, pääomamarkkinaunionin tulevaisuudesta sekä verotuksesta ja työmarkkinoista. Euroryhmän asialistalla on EKP:n pankkivalvontaelimen sekä EU:n kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajien kuuleminen, Kreikkaa koskeva tilannekatsaus, Luxemburgin alustava talousarviosuunnitelma sekä viimeaikainen inflaatio- ja valuuttakurssikehitys. Euroryhmän laajennetun kokoonpanon asialistalla on konvergenssia ja kilpailukykyä tukevan euroalueen talousarviovälineen hallinnointi sekä tiekartta yhteistä talletussuojaa koskevien poliittisten keskustelujen aloittamiseksi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 050 347 2661 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia