Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa energia-asioita ja tukea Ukrainalle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.9.2022 12.23
Tiedote
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.

Tiistaina 6. syyskuuta kokoontunut EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan Suomen näkemyksiä ylimääräiseen energiaministerien kokoukseen. Esillä oli myös makrotaloudellisen avun myöntäminen Ukrainalle sekä elpymis- ja palautumistukivälineen asetusmuutosehdotus.

EU-maiden energiaministerit kokoontuvat ylimääräiseen kokoukseen 9. syyskuuta keskustelemaan sähkön hintakriisistä ja varautumisesta tulevaan talveen. Suomi pitää energiahintojen nousua sekä ennusteita tulevan talven hinnoista huolestuttavina. Suomi katsoo, että ensisijaisesti pitäisi tukea haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia. Toimenpiteet eivät saisi hidastaa vihreää siirtymää eivätkä heikentää energian toimitusvarmuutta. Energiamarkkinoiden poikkeuksellisessa tilanteessa Suomi pitää tärkeänä, että energiamarkkinoiden ongelmiin vastataan nopealla aikataululla EU-tasolla. Suomi suhtautuu avoimesti eri vaihtoehtoihin energiahintojen nousun ja markkinoiden epävarmuuden vähentämiseksi. Lisäksi Suomi katsoo, että markkinoiden toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Ensinnäkin sähköpörssin tarjousten enimmäishintaa eli niin kutsuttua teknistä hintakattoa tulisi alentaa EU:ssa. Suomella on valmius tarkastella myös pidemmälle meneviä markkinaintervention keinoja, kuten maakaasun ja muun energian markkinahintojen erottamista toisistaan. Suomi katsoo myös, että sähkön johdannaismarkkinoiden rauhoittamiseksi komission tulisi välittömästi tarkastella johdannaismarkkinoiden sääntöjä, etenkin johdannaisten hinnoittelumekanismin luotettavuuden palauttamisen ja markkinoiden erittäin merkittäviksi kasvaneiden vakuusvaatimusten näkökulmasta.

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja pitää Ukrainan tukemista tärkeänä. Suomi on valmis hyväksymään Ukrainalle myös EU:n jäsenvaltioiden bruttokansantuoteosuuteen perustuvia valtiontakauksia ja mahdollisesti myös avustuksia. Euroopan komission esitystä odotetaan lähipäivinä. Heinäkuussa komissio antoi esityksen miljardin euron makrotaloudellisen avun antamisesta EU:n budjetista. EU-maat sopivat toukokuun Eurooppa-neuvostossa, että unioni on valmis myöntämään Ukrainalle uutta poikkeuksellista makrotaloudellista apua enintään 9 miljardia euroa vuonna 2022.

EU pyrkii nopeasti eroon venäläisestä fossiilienergiasta. Euroopan komissio antoi toukokuussa esityksen muutoksen vauhdittamiseksi. EU-ministerivaliokunta tarkasteli puheenjohtajamaan antamaa kompromissiesitystä ja tarkensi aiemmin linjaamiaan kantoja muun muassa RePower EU-hankkeille ehdotetun uuden rahoituksen osalta. 

Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia