Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa EU:n elpymiskokonaisuus ja brexit

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.9.2020 11.13
Tiedote 571/2020

Syksyn ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 11. syyskuuta EU-ministerivaliokunnassa oli esillä EU:n elpymiskokonaisuuden jatkotyö, EU:n ja Britannian tuleva suhde sekä osaamiseen ja energiajärjestelmiin liittyviä kysymyksiä.

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen EU:n elpymiskokonaisuuden jatkotyöstä unionitasolla sekä Suomen kansallisesta toimeenpanosta ja sen koordinaatiosta. Neuvoston kiertävä puheenjohtajamaa Saksa on jatkanut EU-tasolla työtä elpymiskokonaisuuden ja siihen liittyvien sektoriasetusten viimeistelemiseksi heinäkuun Eurooppa-neuvoston päätelmien pohjalta. Kansallisella tasolla erityisesti kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelu ja omia varoja koskevan päätöksen ratifiointi ovat keskeinen osa syksyn jatkotyötä.

EU-ministerivaliokunta katsoo, että EU:n tulee jatkaa rakentavasti intensiivisiä neuvotteluja Britannian kanssa maan tulevasta EU-suhteesta. Neuvottelujen lopputulos ei saa vaarantaa esimerkiksi unionin yhtenäisyyttä, sisämarkkinoiden ja tulliliiton moitteetonta toimintaa eikä tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista. Britannian oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava tasapainossa. Suomessa on jatkettava varautumista vaihtoehtoisiin lopputuloksiin Britannian siirtymäajan päättyessä vuoden lopussa. Lisäksi Suomi edellyttää, että ennen siirtymäkauden päättymistä EU:n ja Britannian välinen erosopimus pannaan moitteettomasti täytäntöön ja sitä sovelletaan asianmukaisesti.      

Suomi pitää Euroopan komission antamaa tiedonantoa Euroopan osaamisohjelmasta tervetulleena ja tavoitteiltaan oikeansuuntaisena. Tiedonanto luo pohjaa Europan elpymiselle ja tulevaisuuden rakentamiselle vahvan osaamisen ja elinikäisen oppimisen pohjalta. Suomen hallitusohjelman mukaisesti EU:n strategiseksi tavoitteeksi tulee ottaa eurooppalaisen koulutuksen ja tutkimuksen nostaminen maailman parhaaksi.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös energiajärjestelmien yhteen liittämistä koskevaa strategiaa sekä vetystrategiaa. Strategiat ovat osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Niiden tarkoituksena on edistää EU:n siirtymistä ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. Energiajärjestelmän integraatiolla edistetään energiatehokkuutta, uusiutuvan energian integrointia järjestelmään, uusien vähähiilisten polttoaineiden käyttöä sekä kiertotalouden periaatteiden toteutumista energian käytössä ja siirrossa.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin epävirallisiin ministerikokouksiin:
•    epävirallinen kilpailukykyministerien kokous 18.9. 
•    epävirallinen opetusministerikokous 16.-17.9.

Epävirallinen kilpailukykyministerikokous keskustelee siitä, miten sisämarkkinoita vahvistamalla ja syventämällä voidaan tukea EU:n toipumista koronakriisistä. Epävirallisen opetusministerikokouksen aiheena on ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia