Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa EU:n elpymistoimet koronapandemiasta

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.5.2020 11.55
Tiedote 367

EU-ministerivaliokunta sai kokouksessaan 29. toukokuuta katsauksen Euroopan komission keskiviikkona esittämästä koronapandemian jälkeisestä elpymissuunnitelmasta. Esillä oli myös kestävä sijoittaminen, ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma sekä Afrikka-yhteistyö.

Komission esittämä elpymiskokonaisuus muodostuisi muokatusta rahoituskehysehdotuksesta vuosille 2021-2027 sekä uudesta elpymisrahastosta ”NextGenerationEU”, joka olisi 750 miljardia euroa. Elpymisrahastosta annettaisiin laina- ja avustusmuotoista tilapäistä korona-tukea jäsenmaille. EU-ministerivaliokunta linjaa Suomen näkemyksiä asiassa ensi viikon kokouksessaan.

Ministerivaliokunta totesi, että EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma vuosille 2020-2024 on tärkeä väline EU:n ihmisoikeuspolitiikan kehittämiseksi. Suomi osallistuu aktiivisesti neuvotteluihin sen tarkemmasta sisällöstä. Suomelle on tärkeää, että EU on sitoutunut sääntöperustaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseen sekä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen. EU:lla tulee olla vahva kansainvälinen rooli ihmisoikeuksien puolestapuhujana. Suomen edun mukaista on, että EU:n yhteinen ääni ulkosuhteissa on voimakas ja uskottava. Jotta EU:n toimintakykyä voidaan vahvistaa, Suomi on valmis lisäämään määräenemmistöpäätöksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa rajatusti.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös korkean edustajan ja komission Afrikka-tiedonantoa. Sen pohjalta on tarkoitus käydä keskusteluja afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa, jotta uudesta yhteisestä strategiasta voitaisiin sopia tulevassa EU:n ja Afrikan Unionin huippukokouksessa. Suomi kannattaa strategiaa, joka tähtäisi poliittisten ja taloudellisten suhteiden vahvistamiseen EU:n ja Afrikan maiden yhteisten intressien pohjalta.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kannat seuraaviin epävirallisiin ministeritason kokouksiin:

  • Ulkoministereiden videokokous (29.5.)
  • Tutkimus- ja avaruusministereiden videokokoukset (29.5.)
  • Urheiluministereiden videokokous (2.6.)
  • Oikeusministereiden videokokous (4.6.)
  • Sisäministereiden videokokous (5.6.)

Ulkoministerien kokouksen aiheena on EU:n suhde Kiinaan sekä covid-19 vaikutukset Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Tutkimusministerit keskustelevat epävirallisessa videokokouksessaan tutkimus- ja innovaatiotoimien merkityksestä talouden ja yhteiskunnan resilienssin kohentamisessa, ja avaruusministerit avaruusratkaisujen sosioekonomisesta vaikuttavuudesta.

Urheiluministerien epävirallisessa videokokouksessa keskustellaan jäsenmaiden urheilualan toimista koronakriisissä, toimintojen avaamisesta sekä EU-tason yhteistyöstä.

Oikeusministerien epävirallisessa videokokouksessa tarkastellaan covid-19-pandemian vaikutuksia oikeusalalla, ja keskustellaan velka- ja muiden saatavien siirron sivullisvaikutuksia koskevasta lainvalinnasta.

Sisäministerien epävirallisessa videokokouksessa keskustellaan covid-19-tilanteeseen liittyen sisärajatarkastusten poistamisesta ja vapaan liikkuvuuden palauttamisesta.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia