Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa EU:n ilmastopakettia sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.10.2021 11.16
Tiedote 592/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 15. lokakuuta oli esillä ilmastotoimien sosiaalirahasto, unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä terveysuhkiin varautumista.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja ilmastotoimien sosiaalirahastoa koskevaan lainsäädäntöehdotukseen. Sosiaalirahastoehdotus kuulu niin kutsuttuun 55-valmiuspakettiin, joka toimeenpanee EU:n ilmastopakettia. EU-ministerivaliokunta on linjannut Suomen kannat nyt valmiuspaketin kaikkiin kahteentoista lainsäädäntöehdotukseen. Kannat tulevat julkisiksi valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen. Suomen kantoja tarkennetaan tarvittaessa neuvotteluiden edetessä.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja koskien niin kutsutun strategisen kompassin valmistelua. Strategisen kompassin on tarkoitus määrittää EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön suuntaa tulevina vuosina ja kirkastaa yhteistyön tavoitteita. Asiasta on tarkoitus sopia ensi keväänä. Kyseessä on ensimmäinen näin laaja strateginen arviointi- ja ohjausprosessi EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön alalla. 

Ministerivaliokunnassa käsitteli myös puolustusyhteistyön kannalta keskeisen pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) etenemistä. Marraskuun ulkoasiainneuvostossa on tarkoitus päättää uusista projekteista (ns. neljäs projektiaalto). Suomi valmistautuu osallistumaan jäsenenä Viron johtamaan kyberharjoitusympäristöjen yhdistämistä koskevaan projektiin sekä tarkkailijajäsenenä viiteen projektiin, jotka ovat:

•    strateginen kuljetuskyky
•    satelliittikuvien turvallinen jakaminen
•    puoliautonominen lavettiratkaisu
•    yhteiseurooppalaisten avaruussuorituskykyjen operoinnin varmistaminen 
•    taktisen ilmakuljetuskoneen kehittäminen

EU-ministerivaliokunta linjasi myös, että Suomi pitää perusteltuna uuden Terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) perustamista. Suomen mielestä on hyvä, että unioni vahvistaa kykyä vastata kansanterveydellisiin hätätilanteisiin. Suomelle on tärkeää myös, että kriisitilanteisiin liittyvien toimenpiteiden yhteensopivuus varmistetaan. Suomi on korostanut koronapandemian kokemusten pohjalta, että eurooppalaista varautumista ja yhteistyötä terveyskriisien alalla on kehitettävä.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

•    ulkoasiainneuvosto (18.10.)
•    yleisten asioiden neuvosto (19.10.)

Ulkoasianneuvoston keskeisenä aiheena on itäinen kumppanuus, ja erityisesti tulevien ulkoministeri- ja kolmasmaahuippukokousten valmistelu. Kokouksen muita aiheita ovat EU:n suhteet Persianlahden alueen maihin sekä Etiopian ja Nicaraguan tilanteet.

Yleisten asioiden neuvosto valmistelee lokakuun Eurooppa-neuvostoa. Neuvosto käy myös vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelun. Lisäksi puheenjohtajamaa kertoo Euroopan tulevaisuuskonferenssin etenemisestä. 

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia