Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerutskottet behandlade EU-redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning
4.12.2020 11.22 | Publicerad på svenska 4.12.2020 kl. 14.08
Pressmeddelande 763/2020

Vid sitt möte fredagen den 4 december fokuserade EU-ministerutskottet på beredningen av en EU-redogörelse. Dessutom behandlade ministerutskottet förslaget till direktiv om minimilöner.

Regeringen ska överlämna en EU-redogörelse till riksdagen i början av 2021. EU-ministerutskottet har berett redogörelsen under hösten bland annat genom att diskutera stora EU-politiska helheter. Beredningen av redogörelsen fortsätter.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkt i fråga om det förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU som Europeiska kommissionen lade fram den 28 oktober. Statsrådet stöder direktivförslaget som syftar till att bekämpa fattigdom bland arbetande. Detta eftersträvas till exempel genom tydligare kriterier för definitionen av minimilön, regelbunden kontroll av minimilönenivån och arbetsmarknadsorganisationernas starkare roll i lönebildningen. Direktivet medför inga betydande behov att ändra lagstiftningen i Finland.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli