Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.6.2021 11.18
Tiedote 362/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 4. kesäkuuta oli esillä Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, Euroopan komission toimintasuunnitelma kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta sekä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous. Valiokunta linjasi lisäksi Suomen kantoja neuvostojen kokouksiin seuraavalla viikolla. 

EU-ministerivaliokunta linjasi, että eurooppaministeri Tytti Tuppurainen edustaa Suomea Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin täysistunnoissa. Hallituksen toinen edustaja valitaan täysistunnossa kulloinkin käsiteltävien teemojen pohjalta. Suomi pitää konferenssin nuorisopainotusta tärkeänä. Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry vastaa Suomen kansalaisedustajaa koskevan haun järjestämisestä. Ensimmäinen täysistunto järjestetään 18. ja 19. kesäkuuta Strasbourgissa. EU-ministerivaliokunta keskusteli myös eri puolilla Suomea toteutettavasta tapahtumasarjasta, jonka tavoitteena on kuulla kansalaisten näkemyksiä Euroopan unionista ja sen tulevaisuudesta.


EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomi tukee komission toimintasuunnitelmaa kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta. Komission 12. toukokuuta antama toimintasuunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Toimintasuunnitelmassa esitetään visio maailmasta, jossa vuonna 2050 saastuminen ei enää ole haitallista ihmisten terveydelle ja luonnon ekosysteemeille, ja päästöt ovat maapallon kantokyvyn rajoissa. Suomelle erityisen tärkeitä ovat toimet, joilla edistetään vesistönkuormituksen vähentämistä, turvallista materiaalikiertoa ja tuetaan kiertotaloutta. 

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä myös Brysselissä 15. kesäkuuta järjestettävä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous. EU:ta edustavat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.  Huippukokouksessa käsitellään muun muassa koronapandemiaa, pandemioihin varautumista ja niiden ehkäisyä, ilmasto- ja ympäristöasioita sekä yhteistyötä kauppa- ja investointikysymyksissä. Esillä on myös yhteistyö teknologiaa ja digitalisaatiota koskevissa kysymyksissä, demokratian ja yhteisten arvojen edistäminen, sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö. Suomi pitää EU:n ja Yhdysvaltojen tiivistä ja läheistä suhdetta tärkeänä.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:
•    Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (7.–8.6.) 
•    Ympäristöneuvosto (10.6.)
•    Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (energia) (11.6.)

Oikeusministerien kokouksessa on tarkoitus muun muassa hyväksyä neuvoston yleisnäkemys asetuksista, jotka koskevat saatavien siirron sivullisvaikutuksia, ns. e-CODEX-järjestelmää ja EU:n perusoikeusvirastoa. Lisäksi keskustellaan digipalveluasetukseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä oikeusalan kysymyksistä sekä pyritään hyväksymään päätelmät haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten rajat ylittävästä suojelusta. Lisäksi saadaan Euroopan syyttäjänviraston EPPO:n toiminnan käynnistymistä koskeva tilannekatsaus.

Sisäministerit keskustelevat muun muassa tekoälystä sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, koronaviruspandemian vaikutuksista rikollisuuden torjuntaan sekä komission Schengen-strategiasta.

Ympäristöneuvoston tarkoitus on hyväksyä päätelmät ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiasta. Kokouksessa on esillä myös akkuasetuksen edistyminen ja EU:n saasteettomuutta koskevaa toimintasuunnitelma. 

Energiaministerikokoonpanossa kokoontuvan neuvoston on määrä hyväksyä yleisnäkemys asetusehdotuksesta koskien Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoja sekä päätelmät Euroopan rakennusten perusparannusaallosta. Lisäksi keskustellaan komission 8.7.2020 julkaisemasta vetystrategiasta ilmastoneutraalille Euroopalle. 

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia