Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa Eurooppa-neuvoston asiat

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.6.2023 8.50
Tiedote
Suomen ja EU:n lippu.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 28. kesäkuuta. Ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokoukseen sekä Euroopan komission tiedonantoon Euroopan taloudellisen turvallisuuden strategiasta.

Brysselissä 29. ja 30. kesäkuuta järjestettävän Eurooppa-neuvoston asialistan aiheita ovat Ukraina, talous, turvallisuus ja puolustus, muuttoliike ja ulkosuhteet. Suomi pitää tärkeänä, että EU jatkaa vahvaa, tehokasta ja yhtenäistä vastaamista Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaan. EU:n poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea sekä humanitaarista apua Ukrainaan tulee jatkaa ja lisätä.  Venäjälle asetettuja pakotteita pitää lisätä johdonmukaisesti ja niiden kiertäminen pitää estää. Venäjä ja sen edustajat tulee saada vastuuseen laittomasta hyökkäyssodasta ja sen seurauksista. EU:n on tärkeää vahvistaa kumppanuuksiaan globaalisti vastavoimana Venäjälle.

Talouden osalta Suomi katsoo, että reilu kilpailu, toimivat sisämarkkinat ja nykyisten EU-varojen tehokas käyttö ovat EU:n kilpailukyvyn perusta. Unionin pitää kehittää taloudellisen turvallisuuden strategiaa ja vahvistaa kumppanuuksiaan. 

EU-ministerivaliokunta katsoi myös, että Euroopan puolustusteollisuuden kapasiteettia on vahvistettava, jotta Ukrainaa voidaan tukea ja jotta EU-maat voivat täydentää omia varastojaan ja kehittää alan teollisuutta.

Muuttoliikkeen osalta on tärkeää etsiä yhteisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Suomi painottaa muuttoliikkeen hallinnassa avun kohdentumista kaikkein hädänalaisimmille sekä vahvoja ulkorajoja. On tärkeää estää muuttoliikkeen käyttäminen vaikuttamisvälineenä, ja hyödyntää EU:n kehitys- ja kauppapolitiikkaa sekä ulkosuhteita, jotta kolmansien maiden kanssa saada sovittua palauttamissopimuksia. 

Ulkosuhdeasioissa Eurooppa-neuvosto keskittyy tulevaan EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokoukseen sekä Kiinaan. Suomi pitää tärkeänä, että nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa EU pysyy yhtenäisenä ja vahvistaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa Kiinaan. Kiinan kanssa pitää pyrkiä toimiviin suhteisiin. Strategisia riippuvuuksia Kiinasta tulee vähentää. Kiinan tulee käyttää vaikutusvaltaansa Venäjään sen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan lopettamiseksi.

Taloudellisen turvallisuuden strategia

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kannan Euroopan komission 20. kesäkuuta antamaan tiedonantoon Euroopan taloudellisen turvallisuuden strategiasta.

Suomi pitää tärkeänä, että EU kehittää taloudellisen turvallisuuden strategiaa. Suomi tukee komission tiedonannon lähestymistapaa, jossa tavoitteena on EU:n kilpailukyvyn edistäminen, suojautuminen taloudellisen turvallisuuden riskeiltä ja EU:n kumppanuuksien vahvistaminen. Suomi katsoo, että EU:n taloudellisen turvallisuuden tulee perustua EU:n omien vahvuuksien kuten sisämarkkinoiden kehittämiselle, strategisen kilpailukyvyn vahvistamiselle sekä avoimelle ja sääntöpohjaiselle kansainväliselle kaupalle. Globaaleista tuotantoketjuista ei voi irtautua, mutta riippuvuuksia pitää vähentää esimerkiksi kriittisten raaka-aineiden osalta. Kilpailua vääristävään toimintaan pitää voida puuttua. Kriittistä infrastruktuuria on suojattava ja digitaalinen toimintavarmuus tulee nähdä osana taloudellista turvallisuutta. EU:n taloudellista turvallisuutta koskevien ratkaisujen on perustuttava harkittuun tilannekuvaan ja huolelliseen riskianalyysiin. Valittujen toimien on oltava tietopohjaisia, tarkasti kohdennettuja ja oikeasuhtaisia. Suomi pitää tärkeänä myös yhteistyötä taloudellisen turvallisuuden vahvistamiseksi erityisesti Yhdysvaltojen ja muiden samanmielisten kumppanimaiden kanssa.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949,  ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia