Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa Eurooppa-neuvoston videokokouksen valmistelu

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.3.2021 12.22
Tiedote 189

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan keskiviikkona 24. maaliskuuta Suomen kantoja Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokoukseen ja Eurohuippukokoukseen, jotka järjestetään myöhemmin tällä viikolla. Ministerivaliokunnassa oli esillä myös pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisiratkaisu- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminen sekä EU:n ulkosuhteiden yhteyspolitiikka.

Eurooppa-neuvoston videokokouksen aiheita ovat: EU:n toimet koronapandemiassa, sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka, digitalisaatio ja talous, itäinen Välimeri sekä Venäjä. Eurohuippukokous keskustelee euron kansainvälisen aseman vahvistamisesta. Lisäksi asialistan ulkopuolella järjestetään videokeskustelu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa. 

Suomen mielestä on tärkeää vauhdittaa edelleen rokotteiden saantia EU:n yhteishankinnan kautta. Suomi tukee myös muita yhteisiä toimia kuten digitaalisen koronatodistuksen laatimista. Tärkeää on valmistautua yhdessä myös koronarajoitusten purkamiseen myöhemmin, kun pandemia on hellittänyt.

Suomi korostaa, että unionin sisämarkkinoita pitää kehittää tavalla, joka vahvistaa kestävää kasvua, kilpailukykyä ja unionin kriisinsietokykyä. Vahvat ja yhtenäiset sisämarkkinat ovat keskeinen väline pyrittäessä saavuttamaan unionin strategista riippumattomuutta. Sisämarkkinoiden on oltava avoimet ja perustuttava reiluun kilpailuun. 

Suomi näkee, että digitaalinen siirtymä on EU:n tärkein kestävän kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistaja. EU:n digitaalista ja teknologista riippumattomuutta tulee kehittää huomioiden tarvittavalla tavalla eri toimitus- ja arvoketjujen globaali luonne ja tarve tasapuoliselle toimintaympäristölle. Suomi osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, jolla varmistetaan alustatalouden ja digitalouden yritysten verotus. 

Suomi osallistuu aktiivisesti myös keskusteluun unionin uusista omista varoista, jotka koskevat esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen tullimekanismia ja digitaaliveroa. Suomi arvioi asiaa kansallisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta. 

Suomi katsoo, että unionin Turkki-politiikan pitää olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Turkin aiempaa rakentavampi ote on tervetullutta. Tarvittaessa unionin on vastattava yhtenäisesti ja vahvasti. Myös Venäjä on esillä kokouksessa; Eurooppaa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoo näkemyksensä unioin ja Venäjän suhteen viimeaikaisesta kehityksestä. 

EU-ministerivaliokunta täsmensi Suomen kantoja pankkiunionin viimeistelyn osalta. Pankkiunionin loppuunsaattamisen askelmerkit on määrä linjata kesäkuun Eurooppa-neuvostossa. EU-ministerivaliokunta käsitteli myös unionin ulkosuhteisiin liittyvään yhteyspolitiikkaan.

Ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja liikenneministerien videokokoukseen (30.3.). Liikenneministerit keskustelevat rautatieliikenteen edistämisestä ja saavat katsauksen rautatieliikenteen toimintavarmuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia