Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa ilmastopolitiikan kehittäminen

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.2.2019 9.26
Tiedote 77/2019

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 8. helmikuuta Suomen ennakkovaikuttamista EU:n ilmastopolitiikkaan sekä euroalueen yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteistä varautumisjärjestelyä.

Suomi vaikuttaa aktiivisesti siihen, että EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoite, vähintään 40% vuoden 1990 tasosta, päivitetään tasolle joka varmistaa, että EU on kustannustehokkaalla polulla. Tämän tulee olla linjassa Pariisin sopimuksen lämpenemistavoitteen ja nettonollatavoitteen kanssa. EU:n 2030 päästövähennystavoite tulisi nostaa vähintään 55 %:iin verrattuna vuoden 1990 tasoon.

EU:n päästökauppajärjestelmän tulee Suomen kannan mukaan olla jatkossa olla entistä keskeisempi ja kustannustehokkaampi EU:n ilmastopolitiikan toimeenpanon väline. Päästökaupan vahvistamista tulee jatkaa siten, että järjestelmän hintaohjaus tehostuu.Päästökauppa voisi jatkossa vastata suuremmasta osuudesta tarvittavista päästövähennyksistä.

EU:n tulee jatkaa aktiivisesti yhteistyötä etenkin muiden suurten talouksien kanssa Pariisin sopimuksen toimeenpanon tehostamiseksi ja riittävän kunnianhimoisten päästövähennysten varmistamiseksi. Suomi korostaa, että kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelua ja hiilijalanjälkilaskentaa tulee edistää maailmanlaajuisesti.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi sopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet vuoteen 2020 mennessä sekä päivittämään ns. kansallisen päästövähennystavoitteensa, jonka EU laatii ja toimittaa jäsenvaltioiden puolesta.

Euromaiden kriisinratkaisurahaston osalta ministerivaliokunta kävi keskustelun.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan Suomen kantoja Euroryhmän kokoukseen (11.2.) ja talous- ja rahoitusasioiden neuvostoon (Ecofin) (12.2.).

Euroryhmän asialistalla on Irlannin ja Portugalin ohjelmien jälkeinen valvonta, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen valinta sekä EMU:n syventämiseen liittyen jatkotyö euroalueen talousarviovälineen osalta.

Ecofin-neuvostossa keskustellaan komission 15.1.2019 antamasta tiedonannosta, jossa komissio ehdottaa asteittaista siirtymistä yksimielisyysmenettelystä määräenemmistömenettelyyn ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen verotuksen alalla. Lisäksi Euroopan finanssivalvontajärjestelmää koskevan tarkistuspaketin osalta tavoitteena on saada neuvoston yleisnäkemys.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 050 347 2661, valtioneuvoston kanslia