Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU ministerivaliokunnassa käsiteltiin perjantaina 17.7. alkavaa ylimääräistä Eurooppa-neuvoston kokousta

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.7.2020 11.33
Tiedote 495/2020

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 15. heinäkuuta Brysselissä järjestettävää ylimääräistä Eurooppa-neuvoston kokousta.

Kokouksessa pyritään pääsemään sopuun koronavirusepidemiaan liittyvästä EU:n elpymispaketista sisältäen monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021-2027 sekä elpymisvälineen. Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysseliin ensimmäistä kertaa koronakriisin alkamisen jälkeen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin.

Monivuotista rahoituskehystä ja elpymisvälinettä käsitellään yhtenä neuvottelukokonaisuutena. Keskustelun pohjana on Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin helmikuussa tekemä rahoituskehyssopuesityksen päätelmäluonnos. Esitystä on tietyiltä osin täydennetty Euroopan komission toukokuussa antamien rahoituskehys- ja elpymisväline -ehdotusten pohjalta.

Eurooppa-neuvoston kokousta valmistellaan lisäksi eurooppaministereiden epävirallisessa videokokouksessa tänään keskiviikkona.

Tavoiteltaessa lopullista kompromissia kansallisia tavoitteita on punnittava suhteessa kokonaisratkaisuun ja Suomen kokonaisetuun. Rahoituskehyksen osalta keskeisimmät loppuvaiheen kysymykset liittyvät maltilliseen kokonaistasoon, maaseudun kehittämisrahoitukseen sekä ehdollisuuksiin.

Elpymisvälineen osalta koon alentaminen, avustusten ja lainojen suhde ja jäsenmaiden vastuiden tarkkarajainen määrittely ovat Suomelle keskeisimpiä neuvottelutavoitteita.

Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja tuleviin neuvoston kokouksiin:
    
•    Maatalous- ja kalastusneuvoston kokous Brysselissä 20.7.
•    Epävirallinen kilpailukykyneuvoston videokokous (tutkimus- ja innovaatiot) 21.7.

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Saksan puheenjohtajakauden ensimmäiseen kokoukseen Brysseliin 20.7.2020. Suomea edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. 

Asialistalla on keskustelut yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vihreästä arkkitehtuurista sekä Pellolta pöytään –strategiasta. 

Lisäksi puheenjohtajavaltio esittelee kautensa työohjelman ja komissio antaa maatalous- ja kalastusneuvostolle katsauksen maataloustuotteiden markkinoista.

Epävirallisessa kilpailukykyneuvostossa 21.7.2020 käydään ministerikeskustelu
Euroopan kyvystä selvitä tutkimus- ja innovaatiotoimien avulla erilaisista yllättävistä yhteiskunnallisista haasteista. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen. 

Puheenjohtajamaa Saksa ehdottaa keskustelua kolmesta aiheesta: 
1)    resilienssiä ja valmiutta tukevan tieteen vahvistaminen 
2)    aloite jolla aktivoitaisiin kansalaisten tiede- ja tutkimuskeskusteluja
3)    aloite vihreästä vedystä.

Suomi pitää tärkeänä edistää keskustelua tutkimuksen ja innovaatioiden roolista
Euroopan resilienssin eli kriisinsietokyvyn parantamisessa.

Suomi katsoo, että kansalaiskeskustelun ja –osallistamisen avulla voidaan lisätä kansalaisten luottamusta yhteiskunnan kykyyn selvitä nykyisen pandemian kaltaisista tilanteista, mikä on myös
edellytys taloudellisen toimeliaisuuden palautumiselle akuutin kriisin jälkeen.

Lisäksi Suomi katsoo, että panostukset tutkimukseen ja innovaatioihin ovat oleellisia
hiilineutraaliin energiajärjestelmään tähdättäessä. Vety tarjoaa monia lupaavia näkymiä,
mutta sitä on kuitenkin tarkasteltava osana hiilineutraalia energiajärjestelmää.


Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319