Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa komission ehdotukset pakkausjäteasetukseksi sekä hiilenpoistojen sertifioinniksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.1.2023 10.27
Tiedote
Suomen ja Euroopan unionin liput

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi perjantaina 27.1. valtioneuvoston kannasta Euroopan komission ehdotukseen EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi sekä keskusteli komission biohajoavia muoveja koskevasta tiedonannosta. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi valtioneuvoston kannasta komission ehdotukseen hiilenpoistojen sertifioinniksi.

Komission pakkaus- ja pakkausjäteasetusehdotuksen tavoitteena on vähentää tarpeetonta pakkaamista ja lisätä uudelleenkäyttöä. Ehdotuksessa kaikkien pakkausten edellytetään olevan kierrätettäviä vuodesta 2030 alkaen. Valtioneuvoston kanta tulee julkiseksi valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Ministerivaliokunta keskusteli pakkaus- ja pakkausjäteasetusehdotukseen läheisesti liittyvästä biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskevasta komission tiedonannosta. Tiedonanto ei sellaisenaan sido jäsenvaltioita vaan toimii pohjana komission tuleville aloitteille. Valtioneuvosto pitää tiedonantoa tervetulleena ja korostaa, että kehyksessä tulee ottaa huomioon biotalouden ja uusiutuvien luonnonvarojen merkitys.

Komissio julkaisi 30.11.2022 ehdotuksensa hiilenpoistojen sertifiointiasetukseksi. Asetusehdotuksella on tarkoitus luoda EU-tason sääntelykehikko hiilenpoistojen sertifioinnista ja varmistaa hiilenpoistojen korkea laatu EU:ssa. Valtioneuvoston kanta tulee julkiseksi valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Lisäksi ministerivaliokunta linjasi kantoja maatalous- ja kalastusneuvoston (Agrifish, 30.1.) kokoukseen. Neuvosto keskustele markkinatilanteesta erityisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyksen jälkeen. Suomi katsoo, että elintarvikesektorin huoltovarmuus ja väestön ruokaturva on varmistettava kaikissa tilanteissa.

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen p. 0295 160 302, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja viestintäasiantuntija Jaakko Ranta p. 050 472 1684, valtioneuvoston kanslia