Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa koronapandemian opit ja kauppapolitiikan kehittäminen

Valtioneuvoston viestintäosasto
19.3.2021 11.35
Tiedote 180/2021

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 19. maaliskuuta tilannekatsausta koronakriisin opeista EU-tasolla ja komission tiedonantoa EU:n kauppapolitiikan kehittämisestä.

EU toimii koronakriisiin vastaamiseksi monella tasolla. Samaan aikaan EU-tasolla on käynnistynyt keskustelu mahdollisiin tuleviin terveyskriiseihin varautumisesta. Eurooppa-neuvosto pyysi helmikuussa komissiota valmistelemaan kesäkuuhun mennessä raportin koronapandemiasta tähän mennessä saaduista kokemuksista, ja sen pohjalta syksyllä on tarkoitus ehdottaa jatkotoimia.

On tärkeää huomioida, että seuraava EU:n tai maailmanlaajuinen kriisi ei välttämättä ole terveyskriisi. Esimerkiksi huoltovarmuus, yhteishankintaprosessit, päätöksentekokyky ja kriisitilanteisiin sovellettavat poikkeusmenettelyt rajoilla ovat keskeisiä kysymyksiä.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen alustavia kantoja komissio helmikuussa julkaisemaan EU:n kauppapolitiikkaa linjaavaan tiedonantoon. Komission mukaan EU:n kauppapolitiikan tulee olla avointa, kestävää ja määrätietoista ja sitä ohjaa ”avoimen strategisen autonomian” käsite. Tiedonannossa korostetaan muun muassa kauppapolitiikan roolia EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisessä. Kauppasopimusten voimaansaattamista ja toimeenpanoa korostetaan, mutta tiedonanto ei sisällä uusia maantieteellisiä avauksia. Pääpiirteissään tiedonanto on Suomen tavoitteiden mukainen. Neuvoston päätelmät asiasta on tarkoitus hyväksyä toukokuussa. 

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:

  • Ulkoasiainneuvosto 22.3. 
  • Epävirallinen kilpailukykyasioista vastaavien ministereiden videokokous 22.3. (sisämarkkinat, teollisuus) 
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 22.–23.3. 
  • Eurooppaministereiden videokokous 23.3.

Ulkoministerien kokouksen pääaiheena on Turkki. Keskustelun on tarkoitus osaltaan pohjustaa tulevaa Eurooppa-neuvostoa. 

Epävirallisessa kilpailukykyasioista vastaavien ministerien kokouksessa käydään politiikkakeskustelu teemasta ”strateginen autonomia avoimessa Euroopan unionissa”. Lisäksi komissio esittelee 9. maaliskuuta julkaistun tiedonannon Euroopan digitaalisesta vuosikymmenestä.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa keskustellaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuspaketista. Lisäksi keskustellaan varautumisesta maataloutta uhkaavien kasvintuhoojien vastaisiin suojatoimenpiteisiin, eliöperäisten torjunta-aineiden (makro-organismien) käytöstä kasvintuhoojien torjumiseksi sekä YMP:n strategiasuunnitelmien laadinta- ja hyväksymisprosesseista. 

Eurooppaministerit valmistelevat maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokousta päätelmäluonnoksen pohjalta. Eurooppa-neuvoston pääaiheita ovat covid-19-koordinaatio sekä sisämarkkinat, teollisuuspolitiikka, digitalisaatio ja talous. Eurooppaministerit käyvät kokouksessaan myös keskustelun vuoden 2021 eurooppalaisesta ohjausjaksosta sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssin valmistelutilanteesta.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia