Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa Prahan huippukokoukset

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.10.2022 11.01
Tiedote
Suomen lippu ja EU-lippu vierekkäin

Keskiviikkona 5. lokakuuta kokoontunut EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Prahassa torstaina 6. lokakuuta järjestettävään Euroopan poliittisen yhteisön kokoukseen, sekä perjantaina 7. lokakuuta järjestettävään Eurooppa-neuvoston epäviralliseen kokoukseen.

Suomi katsoo, että Euroopan poliittisen yhteisön ensimmäisellä kokouksella on tärkeää edistää EU:n läheistä yhteistyötä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Tämä tukee EU:n ulkoisen roolin vahvistamista sekä EU:n arvojen ja intressien edistämistä sekä EU:n lähialueilla että globaalilla tasolla. EU-maiden johtajien lisäksi kokoukseen on kutsuttu 17 EU:n ulkopuolisen maan päämiehet.

Suomen mielestä on tärkeää, että Euroopan poliittinen yhteisö tuottaa konkreettista lisäarvoa. Yhteistyössä tulee ottaa huomioon EU:n suhteet kunkin maan kanssa ja hyödyntää täysimääräisesti olemassa olevien EU-välineiden, kuten laajentumispolitiikan mahdollisuuksia. Kokouksen ohjelmassa on avaus- ja päätösistuntojen ohella temaattisia pyöreän pöydän pienryhmäkeskusteluja. Aiheina on turvallisuus ja vakaus sekä talous, energia ja ilmasto. Suomi katsoo, että on tärkeää hyödyntää kokousta yhtenäisyyden vahvistamiseen koskien Venäjään kohdistettavia toimia sekä Ukrainan tukemista. 

Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa päämiehet keskustelevat Ukrainasta sekä energia- ja talouskysymyksistä. Suomi tukee vahvasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Suomi pitää tärkeänä, että EU jatkaa vahvaa, tehokasta ja yhtenäistä vastaamista Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainassa. EU:n tulee edelleen johdonmukaisesti lisätä pakotteita Venäjää kohtaan Venäjän aggression jatkuessa. EU:n vahvaa poliittista, taloudellista, sotilaallista ja humanitaarista tukea Ukrainalle tulee jatkaa ja lisätä.

Suomi pitää tärkeänä, että energiamarkkinoiden toiminnassa ilmenneisiin ongelmiin vastataan nopealla aikataululla EU-tasolla. Suomi suhtautuu avoimesti eri vaihtoehtoihin energiahintojen alentamiseksi ja markkinoiden epävarmuuden ja riskien vähentämiseksi. Suomi painottaa toimia, joilla energian hintaan ja saatavuuteen voidaan vaikuttaa nopeasti. Suomi suhtautuu myönteisesti ajatukseen maakaasulle asetettavasta hintakatosta. On kuitenkin tärkeää arvioida huolellisesti komission keskusteluun nostaman hintakaton vaikutukset kaasun saatavuuteen ja kysyntään. Suomi pitää tärkeänä, että kriisitoimet eivät luo epävarmuutta puhtaan energian investointien toteutumiselle ja energiamarkkinoiden toimivuudelle, ja että huolehditaan riittävistä kannustimista päästöttömän energian investointeihin. Komission tulisi tarkastella välittömästi johdannaismarkkinoiden sääntöjä.

Suomi pitää tärkeänä myös, että kokouksessa keskustellaan taloudellisesta tilanteesta, johon tällä hetkellä liittyy paljon epävarmuustekijöitä.

Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia