Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa sosiaaliset oikeudet, Mercosur-sopimus ja ilmastonmuutos

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.4.2021 10.54
Tiedote 236/ 2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 16. huhtikuuta oli esillä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma, EU:n ja Mercosur-maiden sopimuksesta sekä EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

EU-ministerivaliokunta käsitteli komission maaliskuussa julkaisemaa tiedonantoa, joka käsittelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaa toimintasuunnitelmaa. Tiedonanto on pääaiheena Eurooppa-neuvoston jäsenten sekä Euroopan tason työmarkkinaosapuolten sosiaalialan huippukokouksessa Portossa 7. toukokuuta, ja seuraavana päivänä Eurooppa-neuvoston jäsenten on määrä hyväksyä sitä koskeva julkilausuma. Tiedonannon tavoitteena on tehostaa vuonna 2017 hyväksytyn sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa. Suomi tukee pilaria koskevan toimintasuunnitelman laatimista.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös neuvotteluja EU:n ja Mercosurin (Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay) välisestä assosiaatiosopimuksesta. Ministerivaliokunta katsoo Euroopan komission ja korkean edustajan neuvotelleen niille annetun mandaatin ja Suomen sekä EU:n tavoitteiden mukaisesti. Ministerivaliokunta katsoi, että sopimus tukisi osaltaan Suomen tavoitteita kuten kansainvälistä yhteistyötä, sääntöpohjaista maailmanjärjestystä sekä yhteisiin sääntöihin perustuvaa kansainvälistä kauppaa. Ministerivaliokunta edellyttää komissiolta lisäsitoumusten neuvottelemista Mercosurin kanssa ennen sopimuksen hyväksymistä. Ministerivaliokunta korosti, että lisäsitoumuksilla tulee tavoitella sopimukseen sisältyvien kestävän kehityksen ja ilmastoon liittyvien tavoitteiden tehokkaampaa toimeenpanoa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää metsäkadon torjuntaan. Kokouksessa käsitellyn U-kirjelmän lisäksi valtioneuvosto tulee saattamaan sopimuksen ja sen mahdolliset lisäsitoumukset eduskunnan käsiteltäväksi, kun lopulliset sopimustekstit sekä lisäsitoumusten luonne ovat tiedossa.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös helmikuun lopussa julkaistua komission tiedonantoa ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiasta. Se on osa komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Komission esitys korostaa sopeutumisen merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla osana ilmastokestävän yhteiskunnan rakentamista. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen tai niiden pysäyttäminen ei enää estä käynnissä olevan muutoksen vaikutuksia. Säähän ja ilmastoon liittyvistä ääri-ilmiöistä aiheutuu nykyisellään noin 12 miljardin euron vuosittaiset tappiot Euroopassa ja niiden ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi. Suomi pitää tärkeänä toteuttaa jatkuvia ja entistä kunnianhimoisempia toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, muun muassa lisäämällä ilmastokestävyyttä, kehittämällä häiriönsietokykyä sekä lisäämällä ennaltaehkäisyä ja varautumista eri sektoreilla ja hallinnon tasoilla. Suomi tukee strategian kaikkia neljää tavoitetta: älykkäämpää, systeemisempää ja nopeampaa sopeutumista kautta linjan sekä kansainvälisten ilmastokestävyystoimien edistämistä.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:

  • Ulkoministerien videokokous (19.4.)
  • Eurooppaministerien videokokous (20.4.)
  • Energiaministerien videokokous (22.4.)
  • Ympäristöministerien videokokous (23.4.)

Ulkoministerien epävirallisen videokokouksen aiheina ovat Etiopia ja Ukraina. Lisäksi ministerit keskustelevat videoyhteydellä Ukrainan ulkoministerin kanssa.

Eurooppaministerien epävirallisen videokokouksen pääaiheena on neuvoston vuotuinen oikeusvaltiovuoropuhelu. Ministerit saavat lisäksi tilannekatsauksen EU:n tulevaisuuskonferenssin valmisteluista, koronapandemian koordinaatiosta, EU:n laajentumisen tilanteesta sekä Britannian EU-eroon liittyvien sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Energiaministerien epävirallisessa videokokouksessa keskustellaan Euroopan rakennusten perusparannusaallosta sekä EU:n energiajärjestelmän integraatiostrategiasta. Molemmat strategiat liittyvät EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan.

Ympäristöministerien epävirallisen videokokouksen teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Kokouksessa keskitytään etenkin vesi- ja kuivuusteemoihin.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia