Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa talousasioita ja EU:n teollisuusstrategian päivittäminen

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.6.2021 11.50
Tiedote 375/2021

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 11. kesäkuuta EU:n elpymisvälineen toimeenpanoa, EU:n teollisuusstrategian päivittämistä ja EU:n sisämarkkinoiden reilun kilpailun turvaamista suhteessa EU:n ulkopuolisten maiden valtiontukiin.

Tähän mennessä 23 jäsenmaata on toimittanut elpymissuunnitelmansa komissiolle. Komissio antaa arvionsa jäsenmaiden elpymissuunnitelmista. Tämän jälkeen suunnitelmat käsitellään neuvostossa ja hyväksytään määräenemmistöllä. Suomi katsoo, että elpymisvälineen toimeenpanon kannalta on tärkeää, että rahoitettavat rakenneuudistukset ja julkiset investoinnit muodostavat koherentteja kokonaisuuksia jäsenmaiden elpymis- ja palautumissuunnitelmissa. Panostukset vihreään kasvuun, digitalisaatioon ja TKI-toimintaan tukevat etenkin talouden elpymistä ja kilpailukyvyn vahvistumista. Lisäksi on tärkeää valvoa elpymisvarojen käyttöä annetun asetuksen mukaisesti.

Vuoden 2020 keväällä julkaistun EU:n teollisuusstrategian tarkoituksena on edistää kestävämpää, digitaalisempaa, selviytymiskykyisempää ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempää, työpaikkoja luovaa taloutta. Strategiaa päivitetään nyt, niin että siinä huomioidaan covid-19-kriisistä saadut kokemukset. Suomi tukee kokonaisvaltaista teollisuusstrategiaa, jossa korostuu sisämarkkinoiden ja pk-yritysten tärkeä rooli kilpailukyvyn edistämisessä. Lähtökohtana tulee olla talouden avoimuus ja reilu kilpailu. 

Komissio julkaisi 5.5.2021 asetusehdotuksen EU:n ulkopuolisten maiden tukien aiheuttamiin kilpailunvääristymiin sisämarkkinoilla. Asetuksella on tarkoitus torjua kolmansien maiden tukia, jotka vääristävät kilpailua ja heikentävät tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla. Suomi tukee komission ehdotusta ja katsoo, että EU-lainsäädännön tulee mahdollistaa kaikkien yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa ja huolehtia, että EU:n markkinat säilyvät avoimina ja kilpailullisina. 

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:

•    Epävirallinen kehitysministerien videokokous 14.6. 
•    Epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous 14.-15.6. 
•    Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 14.-15.6. 
•    Euroryhmä 17.6. ja talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 18.6. 

Kehitysministerien videokokouksessa keskustellaan EU:n yhteistyöstä keskituloisten maiden kanssa sekä inhimillisestä kehityksestä, ja erityisesti EU:n koulutus- ja terveysasioihin liittyvästä tuesta.

Epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous järjestetään Portugalin Lissabonissa 14.-15.6.2021. Kokouksessa maatalousministerit keskustelevat aiheesta ”Ruokajärjestelmät, innovaatiot ja luonnonvarojen käyttö ja hoito”. Lisäksi Kalastusta koskevissa keskusteluissa käsitellään EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa pohjustaen komission aihetta koskevaa raporttia, joka on määrä antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2022 lopussa.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käsitellään muun muassa vähimmäispalkkadirektiiviä sekä Porton 7. ja 8. toukokuuta pidetyn sosiaalihuippukokouksen seurantaa. Tarkoitus on keskustella myös sosiaalisen vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen uusista haasteista. Terveysministerit käsittelevät Euroopan terveysunionia koskevia aloitteita ja keskustelevat digitaalisen covid-todistuksen käyttöönotosta. 

Euroryhmän asialistalla on ohjelman jälkeinen valvonta Portugalin, Kyproksen, Espanjan ja Irlannin osalta, Kreikan 10. ohjelman jälkeisen valvonnan raportti, IMF artikla IV -konsultaatio euroalueella, sekä laajennetussa kokoonpanossa pankkiunionin viimeistely.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) on muun muassa tarkoitus antaa poliittista ohjausta arvonlisäverodirektiivin muutosehdotukseen arvonlisäverokantojen osalta. Ecofinin on tarkoitus myös saavuttaa yleisnäkemys kryptovaroja koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta. 

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319