Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerutskottet behandlade ekonomiska ärenden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.11.2020 10.28 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 14.19
Pressmeddelande 713/2020

Vid sitt möte fredagen den 13 november diskuterade EU-ministerutskottet förslaget till förordning om en rättsstatsmekanism, den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt temana för jordbruksministrarnas informella videokonferens.

EU-ministerutskottet behandlade förslaget till förordning om en rättsstatsmekanism som syftar till att skapa villkorlighet mellan respekt för rättsstatsprincipen och mottagande av EU-medel. Förslaget till förordning ingår i förhandlingspaketet om EU:s fleråriga budgetram. Förordningen är väsentlig och viktig för Finland med tanke på en välfungerande, godtagbar och trovärdig union. Det handlar om att stärka EU:s gemensamma värdegrund.

EU-ministerutskottet diskuterade också tidsplanen för införande av en säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden. Frågan kommer att diskuteras i Eurogruppen, som sammanträder i inkluderande format den 30 november. Införandet av en säkerhetsmekanism i anslutning till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) är ett led i reformen av ESM.

Dessutom behandlade EU-ministerutskottet temana för jordbruksministrarnas informella videokonferens den 16 november. Kommissionen kommer vid mötet att lägga fram en lägesrapport om situationen på jordbruksmarknaden. Dessutom ska det tyska ordförandeskapet redogöra för beredningen av EU:s skogsstrategi och skogspolitik och för FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli