Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerutskottet behandlade ekonomin och jordbruket

Statsrådets kommunikationsavdelning
26.6.2020 10.25 | Publicerad på svenska 2.7.2020 kl. 10.28
Pressmeddelande 456/2020

Vid EU-ministerutskottets möte fredagen den 26 juni behandlades den återhämtningsplan för EU som Europeiska kommissionen föreslagit, aktuella frågor inom ekonomiska och monetära unionen samt jordbruket.

EU-ministerutskottet behandlade två U-skrivelser som hänför sig till den omfattande återhämtningsplan som Europeiska kommissionen lagt fram och som gäller förslaget till ett återhämtningsinstrument samt den ändrade förordningen för EU:s långtidsbudget 2014–2020. EU-ministerutskottet fortsätter att dra upp riktlinjer för Finlands ståndpunkter vid sitt möte nästa vecka som en del av förberedelserna inför Europeiska rådets möte i Bryssel den 17–18 juli. Statsminister Sanna Marin informerade ministerutskottet om det telefonsamtal hon i går förde om unionens återhämtningspaket med Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter i fråga om de ändringar som kommissionen föreslagit i den ursprungliga förordningen om strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken som en del av EU:s återhämtningsplan.

Den sista informella videokonferensen mellan jordbruks- och fiskeministrarna under Kroatiens EU-ordförandeskap hålls den 29 juni. Vid mötet ger det kroatiska ordförandeskapet en lägesrapport om de framsteg som gjorts när det gäller lagstiftningsförslagen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och informerar om behandlingen i rådet av de lagstiftningsförslag som gäller fiskerinäringen. Dessutom presenteras kommissionens meddelande om de fiskekvoter som ska fastställas för 2021.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli