Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa tilannekatsaus Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja ennakkovaikuttamislinjauksia säädösehdotukseen maaperän terveydestä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.12.2022 14.36
Tiedote
Suomen ja EU:n liput

EU-ministerivaliokunta sai tänään tilannekatsauksen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sopi toimintalinjasta koskien mahdollisia uusia Venäjän vastaisia pakotteita sekä makrotaloudellisen avun myöntämistä Ukrainalle.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös valtioneuvoston kantaa ennakkovaikuttamiseksi maaperän terveyttä koskevaan säädösehdotukseen, joka Euroopan komission on tarkoitus antaa vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Ehdotus on yksi kolmesta valtioneuvoston EU-ennakkovaikuttamisen pääprioriteeteista vuodelle 2023.
 
Komissio julkaisi vuonna 2021 maaperästrategian, jonka keskeinen viesti oli, että maaperänsuojelu tulee saada samalle tasolle vesien, ilman ja merien suojelun kanssa.
 
Suomi pitää EU-tason politiikkatoimia tarkoituksenmukaisena tapauksissa, joissa on tarve tehokkaasti puuttua maaperän huonontumisen rajat ylittäviin vaikutuksiin, turvata yhtäläiset markkinaolosuhteet sekä edistää politiikan johdonmukaisuutta EU:n ja kansallisella tasolla. 
 
Suomi korostaa, että EU:n laajuisissa toimissa on kiinnitettävä huomiota jäsenvaltioiden erilaisiin olosuhteisiin huomioiden ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat sekä alueelliset vaikutukset. EU-tasolla asetettavien tavoitteiden kansalliseen toimeenpanoon tulee jäädä riittävästi kansallista liikkumavaraa.
 
Suomen vaikuttamistyön tueksi ympäristöministeriö on tilaamassa selvityksen, jossa arvioidaan maaperän terveyden tilaa Suomessa ja sitä, miten EU:n maaperästrategian tavoitteita voitaisiin toimeenpanna kansallisesti.
 
Maaperän terveyslain ennakkovaikuttamista koskeva E-kirje julkaistaan EU-ministerivaliokunnan sivulla valtioneuvoston kanslian verkkopalvelussa myöhemmin tänään.
 
EU-ministerivaliokunta sopi myös toimintalinjasta ylimääräiseen energianeuvoston kokoukseen 13. joulukuuta, jonka aiheena on asetusehdotus kansalaisia ja taloutta korkeilta kaasun hinnoilta suojaavaksi markkinakorjausmekanismiksi. Valtioneuvosto pitää ehdotettua tilapäistä korjausmekanismia perusteltuna kaasu- ja energiakriisin oloissa.
 
Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia

Päivitetty 9.12. klo 15.13: Ylimääräisen energianeuvoston päivämäärä.