Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU ministerivaliokunnassa tuleva hallituksen EU-selonteko ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.7.2020 12.15
Tiedote 487/2020

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 10. heinäkuuta hallituksen EU-selonteon valmistelua sekä Suomen tavoitteita EU:n oikeudenmukaisen siirtymän välineen käytössä.

Hallituksen EU-selonteon valmistelun lähtökohtana on hallitusohjelma sekä muut hallituksessa tällä vaalikaudella otetut kannat. Hallitusohjelman mukaisesti Suomen tavoitteena on vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen EU, jolla on kyky ratkaista globaaleja haasteita. Tavoitteena on myös rakentaa unionista maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein vähähiilinen talous.

Tulevassa selonteossa keskeisiä teemoja tulevat olemaan kestävän kasvun edistäminen laajasti kaikilla toimialoilla, talouskysymykset etenkin euroalueella, kansalaisten ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuus, ratkaisujen kehittäminen muuttoliikekysymyksiin sekä EU:n laajentuminen ja ulkosuhdekysymykset. Keskeisenä politiikkatoimia ohjaavana tekijänä tulee olla EU:n 2050 hiilineutraalisuustavoite.

Valtioneuvoston EU-sihteeristö aloittaa selonteon kokoamisen ja laatii siitä ensimmäisen luonnoksen syyskuussa. Eduskunnalle selonteko on tarkoitus antaa vuoden vaihteessa.

EU-ministerivaliokunta kävi myös keskustelun komission ehdotuksesta perustaa EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF). Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tarkoituksena on vauhdittaa EU-maiden reilua ja oikeudenmukaista siirtymistä vihreään talouteen. Suomi olisi saamassa tukea muuan muassa teollisuuslaitosten kasvihuonepäästöjen sekä turpeen tuotannon vähentämisestä johtuvaan rakennemuutokseen.

Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja tuleviin neuvoston kokouksiin:

  • Ulkoasiainneuvosto 13.7.
  • Ympäristöministereiden kick off -videokokous 13.–14.7.
  • Eurooppaministereiden videokokous 15.7.
  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysministereiden videokokous 16.–17.7.

Brysselissä kokoontuvan ulkoasianneuvoston agendalla ovat EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian kumppanuuden arvioiminen koronapandemian valossa. Tämän lisäksi ulkoministerit keskustelevat kokonaisvaltaisesti EU:n ja Turkin suhteista.

EU-puheenjohtajamaa Saksa järjestää kaksipäiväisen käynnistyskokouksen ympäristö- ja ilmastoministereille videokokouksena. Ensimmäisenä päivänä keskustellaan COVID 19 –pandemian jälkeisestä EU:n vihreästä elpymisestä sekä digitaaalisen siirtymän merkityksestä ympäristöpolitiikassa. Toisena päivänä keskustellaan EU:n ilmastopolitiikasta.

Eurooppaministerien videokokouksen pääaiheena on 17.–18.7. järjestettävän ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu. Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto käsittelee EU:n elpymissuunnitelmaa. Saksan esittelee videokokouksen alussa myös EU-puheenjohtajakautensa painopisteet.

Terveysministerit keskustelevat covid-19-pandemian opetuksista. Saksa puheenjohtajavaltiona ehdottaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) vahvistamista monin eri tavoin. Työ- ja sosiaaliministerit keskustelevat kolmessa eri rinnakkaissessiossa, jotka käsittelevät 1) sosiaalisen suojelun järjestelmiä osana toipumista, erityisesti keskittyen työttömyysturvan vakuutus- ja minimitulojärjestelmiin, 2) kausityöntekijöiden ja liikkuvien työntekijöiden oikeuksien parempaa toimeenpanoa, 3) työsuojelun merkitystä toipumisen kannalta. Suomi osallistuu sosiaalista suojelua koskevaan sessioon.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319