Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU ministerivaliokunnassa tuleva rahoituskehys ja elpymisväline

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.7.2020 11.16
Tiedote 470/2020

EU-ministerivaliokunta jatkoi kokouksessaan perjantaina 3. heinäkuuta Suomen kantojen linjaamista tulevaan EU:n rahoituskehykseen ja elpymisvälineeseen.

Neuvoston oikeuspalvelu antoi 24. kesäkuuta kirjallisen lausunnon komission ehdottamasta elpymiskokonaisuudesta. Lausunnon mukaan ehdotukset ovat EU:n perussopimusten mukaisia. EU-ministerivaliokunta yhtyy oikeuspalvelun näkemykseen siitä, että komission ehdotukset ovat EU:n perussopimusten mukaisia ja niiden oikeusperustat ovat asianmukaisesti valittuja.

EU-ministerivaliokunnan jo kesäkuussa tekemän linjauksen mukaisesti komission ehdotus elpymiskokonaisuudeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä. Viimevaiheen neuvotteluissa Suomelle keskeiset kysymykset liittyvät mm. elpymisvälineen kokoon, laina- ja avustusmuotoisten tukien suhteellisiin osuuksiin sekä jäsenmaiden enimmäisvastuisiin kokonaisuuden rahoittamiseksi.

Neuvoteltavana oleva elpymiskokonaisuus koostuisi monivuotisesta rahoituskehyksestä eli pitkän aikavälin budjetista vuosille 2021 – 2027 sekä uudesta elpymisvälineestä. Eurooppa-neuvosto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen Brysseliin 17.-18. heinäkuuta, jossa tästä kokonaisuudesta on tarkoitus sopia. Rahoituskehysneuvotteluja johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, joka antaa muokatun esityksen kokonaisuudesta ennen heinäkuun Eurooppa-neuvostoa.

Ministerivaliokunta linjasi Suomen alustavia kantoja myös komission 28. toukokuuta antamaan muutettuun ehdotukseen EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Ehdotuksen mukaan rahaston määrärahoja korotettaisiin (32,5 miljardia euroa) ja varojen jakomenetelmää muutettaisiin. Suomi pitää komission ehdotuksia oikeudenmukaisen siirtymän tukemiseksi lähtökohtaisesti kannatettavina. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tarkoituksena on vauhdittaa reilua ja oikeudenmukaista siirtymistä vihreään talouteen.

Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja tuleviin neuvoston kokouksiin:

  • oikeusministereiden epävirallinen videokokous 6.7.
  • sisäministerien epävirallinen videokokous 7.7.
  • euroryhmän videokokous 9.7.
  • valtiovarainministerien (ECOFIN) epäviralliseen videokokous 10.7.

EU-puheenjohtajamaa Saksa järjestää epäviralliset oikeus- ja sisäministerikokouksensa videokokouksina. Oikeusministerien kokouksessa keskustellaan siitä, miten eurooppalaiset demokratiat ovat pystyneet vastaamaan covid-19 -pandemian aiheuttamiin haasteisiin ja miten demokratiaa voidaan vahvistaa sen aikana. Sisäministerikokouksessa keskustellaan eurooppalaisesta poliisikumppanuudesta, joka on Saksan EU-puheenjohtajakauden prioriteettiteema sisäisen turvallisuuden alalla. Toisena aiheena kokouksessa on Välimeren etsintä- ja pelastusoperaatiot.

Euroryhmässä agendalla ovat komission kesän talousennuste sekä budjetti- ja finanssipolitiikan tilanne euroalueella. Euroryhmän kokouksessa on tarkoitus myös valita uusi euroryhmän puheenjohtaja. Valtiovarainministerien kokouksessa puheenjohtajamaa Saksa esittelee ECOFIN-sektorin työohjelmansa. Saksan pj-kauden prioriteettina on COVID-19-pandemiaan vastaaminen ja siitä toipuminen. Esillä ovat myös komission ja Euroopan keskuspankin lähentymisraportit euroalueen ulkopuolisista EU-maista.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319