Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.1.2022 15.55
Tiedote 44/2022

EU-ministerivaliokunnan kokouksen aiheita torstaina 27. tammikuuta olivat: unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen, ilmastotoimien vaikutukset Suomen meriliikenteelle sekä työolojen parantaminen alustatyössä.

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen neuvotteluihin, jotka koskevat EU:n uutta Strategista kompassia. Strateginen kompassi asettaa tavoitteet EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiselle lähivuosina. EU-maiden on tarkoitus hyväksyä strateginen kompassi maaliskuussa ulko- ja puolustusministerien neuvostossa, minkä jälkeen asiakirja viedään vielä maaliskuun Eurooppa-neuvostoon.

Ministerivaliokunta käsitteli myös aiempaa tarkempaa arviota EU:ssa valmisteltavien ilmastotoimien (55-valmiuspaketti) yhteisvaikutuksia Suomen meriliikenteelle päästökauppadirektiivin, FuelEU Maritime-ehdotuksen sekä energiaverodirektiivin osalta.  Arvioihin liittyy paljon epävarmuutta, koska neuvottelut ovat kesken ja muuttuvia tekijöitä on paljon. Vaikutuksia arvioidaan ympäristönäkökulmasta ja taloudellisesta näkökulmasta. Kyseisillä ehdotuksilla on sekä suoria että välillisiä taloudellisia vaikutuksia meriliikenteeseen, joka palvelee Suomen tuontia ja vientiä sekä matkustajia (matkustaja-autolautat). Vaikutustenarviota täydennetään erityisesti yhteis- ja ristikkäisvaikutusten osalta. Lisäksi on arvioitu talvimerenkulun osuutta ehdotusten kustannuksista.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan koskien ehdotusta direktiiviksi työolojen parantamiseksi alustatyössä. Euroopan komission joulukuussa 2021 antaman ehdotuksen tavoitteena on parantaa alustojen kautta työskentelevien ihmisten työoloja ja sosiaalisia oikeuksia. Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti ehdotuksen yleisiin tavoitteisiin. Suomen kannan linjaava U-kirje tulee julkiseksi valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:

  • Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (sisämarkkinat ja teollisuus) (31.1. – 1.2)
  • Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous (3. – 4.2.)

Kilpailukykyministerit keskustelevat tavoista parantaa EU:n kriisinsietokykyä vähentämällä strategisia riippuvuuksia sekä tavoista turvata esimerkiksi lääkkeiden sekä raaka-aineiden saatavuus.

Oikeusministerit keskustelevat vihapuheen ja viharikosten torjumisen tehostamisesta sekä vanhemmuuden tunnustamisesta esimerkiksi perheen muuttaessa EU-maasta toiseen.

Sisäministerien epävirallisen kokouksen keskusteluaiheita ovat Euroopan rajojen turvallisuus, ilmastonmuutoksen vaikutukset pelastuspalvelun alalla sekä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistukset.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, EU-asioiden erityisavustaja Tuulia Pitkänen p. 041 501 3092, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

​​​​​​​