Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa Venäjä-pakotteita sekä talous- ja oikeusvaltioasiaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.9.2022 11.35
Tiedote
Suomen lippu ja EU-lippu vierekkäin

Perjantaina 30. syyskuuta kokoontuneen EU-ministerivaliokunnan aiheina oli EU:n lisäpakotteiden valmistelu Venäjää kohtaan, EU:n ehdollisuusasetuksen täytäntöönpano Unkarin tapauksessa, EU:n varainhoitoasetus sekä muita talousasioita.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan koskien Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon esityksiä kahdeksanneksi pakotepaketiksi Venäjää kohtaan johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Uusinta pakotepakettia valmistellaan osana unionin vastausta Venäjän miehittämillään alueilla toteuttamiin valekansanäänestyksiin. Suomi pitää tärkeänä, että EU jatkaa vahvaa, tehokasta ja yhtenäistä vastaamista Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaan. EU:n tulee olla jatkossakin valmis lisäämään johdonmukaisesti pakotteita Venäjää kohtaan tilanteen vaatiessa

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä myös Euroopan komission ehdotus ehdollisuusasetuksen täytäntöönpanosta Unkarin tapauksessa.  Komissio on havainnut Unkarin julkisissa hankinnoissa ja korruption torjunnassa ongelmia, jotka myös rikkovat oikeusvaltion eri periaatteita. Komission mukaan nämä puutteet vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa EU:n budjetin moitteettomaan varainhoitoon.  Suomi jakaa asiassa komission tilannearvion. Unkari on menettelyn yhteydessä esittänyt toimenpiteitä korjatakseen komission havaitsemat puutteet. 

Euroopan komission on esittänyt EU:n varainhoitoasetuksen uudistamista. Esitys on laaja ja sen tavoitteena on mukauttaa asetus monivuotiseen rahoituskehykseen vuosille 2021 – 2027. On keskeistä, että asetuksella unionin varojen käyttöä tehostetaan, budjettiperiaatteita kunnioitetaan ja että se vastaa monivuotista rahoituskehystä (MFF) koskevaa sopua. 

EU-ministerivaliokunta linjasi lisäksi Suomen kantoja Ecofin neuvostoon (4.10.) sekä euroryhmän kokoukseen (3.10.) Ecofin-neuvoston keskeisiä aiheita ovat yleisnäkemyksen saavuttamien elpymis- ja palautumistukivälineeseen sisällytettävistä REPowerEU-toimista sekä korkeiden energianhintojen vaikutus rahoitusmarkkinoihin. Euroryhmän asialistalla puolestaan on euroalueen makrotalouden tilanne, energian hintojen ja inflaatiopaineiden hillitseminen, euroalueen prioriteetit elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanossa, kansainvälisten kokousten valmistelu sekä digitaalinen euro.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Satu Keskinen p. 0295 160 302, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia