Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa ylimääräinen Eurooppa-neuvosto

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.5.2021 12.17
Tiedote 328/ 2021

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan perjantaina 21. toukokuuta Suomen kantoja Brysselissä 24. ja 25 toukokuuta järjestettävään ylimääräiseen Eurooppa-neuvostoon sekä muihin neuvostoihin ja sai useita ajankohtaiskatsauksia.

Eurooppa-neuvoston aiheita ovat EU:n ilmastotoimet, koronapandemian torjunta sekä unionin suhde Venäjään ja Britanniaan. Koronapandemian osalta Suomi katsoo, että rokotetuotantoa on edelleen vauhditettava. Suomi pitää hyvänä pyrkiä yhtenäiseen tapaa purkaa rajoituksia, kun tautitilanne sen sallii. Suomi tukee koordinoitua lähestymistapaa myös turvallisen matkustamisen avaamiselle Euroopassa, sekä EU:n koronatodistuksen edistämistä.

Suomelle on tärkeää, että EU saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa vuosille 2030 ja 2050. Yhteinen päästövähennystavoite on asetettava niin, että tavoite saavutetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Kaikkien jäsenmaiden tulee osallistua päästövähennysten toteuttamiseen, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus huomioiden.

Suomi korostaa EU:n Venäjä-politiikan yhtenäisyyttä ja tasapainoista toimeenpanoa. Pakotteita tulee jatkaa ja tarvittaessa laajentaa, kunnes niiden asettamiseen johtaneet syyt poistuvat. Myös vuoropuhelu ja yhteistyö Venäjän kanssa EU:n intresseissä olevissa asioissa, kuten ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, on tärkeää. 

Suomi korostaa EU:n yhtenäisyyttä myös unionin ja Britannian suhteen kehittämisessä. Britannian erosopimus sekä 1. toukokuuta voimaan tullut kauppa- ja yhteistyösopimus muodostavat hyvän pohjan EU:n ja Britannian väliselle suhteelle. 

Kokouksessaan EU-ministerivaliokunta keskusteli EU:n uusista omista varoista. Komission odotetaan antavan digiveroa, päästökauppajärjestelmän uudistamista ja hiilirahamekanismia koskevan ehdotuksensa heinäkuussa. 

Lisäksi ministerivaliokunta sai katsauksen OECD:n kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishankkeesta sekä Suomen kansallisen elpymissuunnitelman valmistelusta. Kokouksessa oli esillä myös uusi sääntely, jota esitetään tekoälyjärjestelmien sellaisiin korkean riksin käyttötarkoituksiin, jotka voisivat aiheuttaa merkittävän haitan terveyteen, turvallisuuteen tai perusoikeuksien toteutumiseen. Uudessa asetuksessa määritellään myös kiellettävät tekoälyjärjestelmät.

EU-ministerivaliokunta myös linjasi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:
•    Maatalous- ja kalastusneuvosto 26.-27.5.
•    Kilpailukykyneuvosto 27.–28.5. (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus, avaruus)
•    Epävirallinen puolustusministerikokous 28.5.

Maatalous- ja kalastusneuvoston tärkein asia on yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuspaketti. Puheenjohtajamaa Portugali järjestää samaan aikaan kolmikantaneuvottelun parlamentin ja komission kanssa, jotta paketista löytyisi yhteisymmärrys jo tämän neuvoston yhteydessä.  Suomi on valmis tukemaan kokonaisratkaisua, joka parantaa YMP:n vaikuttavuutta ympäristö- ja ilmastonäkökulmista, takaa maataloustuotannon kannattavuuden, yksinkertaistaa tukijärjestelmää ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Kilpailukykyneuvostossa on esillä digipalvelu- ja digimarkkinasäädökset, datateknologian hyödyntäminen paremmassa sääntelyssä, teollisuusstrategia, kriittisten raaka-aineiden saatavuus, tulevaisuuden matkailu, EuroHPC-yhteisyritys, eurooppalaisen tutkimusalueen syventäminen ja avaruussektorin merkitys.

Puolustusministerit keskustelevat turvallisuus- ja puolustusyhteistyön arviointi- ja ohjausprosessista eli niin sanotusta strategisesta kompassista. Lisäksi he keskustelevat afrikkalaisten alueellisten järjestöjen sekä YK:n edustajien kanssa EU:n ja Afrikan kumppanuudesta kriisinhallinnassa. Ohjelmassa on myös keskustelu Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia