Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerutskottet inledde arbetet för 2021

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.1.2021 10.54 | Publicerad på svenska 15.1.2021 kl. 13.59
Pressmeddelande 18/2021

EU-ministerutskottet samlades till årets första möte fredagen den 15 januari. Vid mötet behandlades tidtabellen för godkännande i EU av de avtal som förhandlats fram med Storbritannien, krypteringen i den digitala världen och kommande veckans rådsmöten.

EU-ministerutskottet fick en lägesuppdatering i fråga om förfarandet och tidtabellen för godkännande i EU av det handels- och samarbetsavtal som förhandlats fram med Storbritannien och av de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen. I Storbritannien har behandlingen redan slutförts. För att de avtal som för närvarande tillämpas provisoriskt ska kunna träda i kraft slutgiltigt krävs det ännu för EU:s del att Europaparlamentet godkänner avtalen och att rådet fattar beslut om ingående av dem. Statsrådet anser att avtalen motsvarar Finlands förhandlingsmål, att de är godtagbara och att de undantagsvis kan ingås som unionsavtal.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands utgångspunkter för den diskussion om kryptering i den digitala världen som inletts i EU. Statsrådet anser det vara viktigt att man på EU-nivå tar fram ett balanserat och teknikneutralt tillvägagångssätt som tar hänsyn till behovet att trygga en stark kryptering och som samtidigt garanterar myndigheterna en i lag noggrant avgränsad tillgång till krypterade uppgifter i enskilda fall.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:
•    Videokonferensen med ministrarna med ansvar för EU-frågor den 18 januari
•    Videokonferensen med Eurogruppen den 18 januari och videokonferensen med ekonomi- och finansministrarna den 19 januari
•    Videokonferensen med utbildningsministrarna den 22 januari

EU-ministrarna ska förbereda stats- och regeringschefernas kommande videokonferens. Temat för videokonferensen den 21 januari är samordningen av åtgärderna mot coronapandemin. Dessutom kommer det portugisiska ordförandeskapet att redogöra för sina prioriteringar under det kommande halvåret och för läget i fråga om förberedelserna inför konferensen om Europas framtid.

Det portugisiska ordförandeskapets arbetsprogram står också på dagordningen för ekonomi- och finansministrarnas informella möte. Vid mötet diskuteras även genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) samt frågor som hänför sig till den europeiska planeringsterminen. Eurogruppen ska diskutera den ekonomiska obalansen i euroområdet och prioriteringarna i återhämtnings- och resiliensplanerna. Eurogruppen i inkluderande format kommer att behandla de framtida förbindelserna med Förenta staterna inom sektorn för ekonomiska och finansiella frågor.

Syftet med det informella mötet mellan utbildningsministrarna är att lägga fram utbildningssektorns kontribution till handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och till det sociala toppmötet i maj.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli