Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunta linjasi kannat ylimääräiseen Eurooppa-neuvostoon

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.2.2023 11.52
Tiedote

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta sopi keskiviikkona 8. helmikuuta kannoista ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen 9.–10. helmikuuta sekä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) ja euroryhmän kokouksiin 13.–14. helmikuuta.

Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston aiheita ovat Ukraina, EU:n globaalin kilpailukyvyn parantaminen ja taloutta tukevat toimet sekä muuttoliike. Keskustelua käydään todennäköisesti myös Turkin ja Syyrian maanjäristysten jälkeisestä tilanteesta ja avustustoimista.

Suomi korostaa, että EU:n vahvaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle sekä humanitaarista apua Ukrainaan tulee jatkaa ja lisätä. EU:n tulee edelleen johdonmukaisesti lisätä pakotteita Venäjää kohtaan Venäjän aggression jatkuessa. Suomi tukee pyrkimyksiä saada Venäjä ja sen edustajat vastuuseen laittomasta hyökkäyssodasta ja sen vaikutuksista, mukaan lukien sodan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen.

Suomi katsoo, että toimivat sisämarkkinat, aktiivinen kauppapolitiikka ja nykyisten EU-varojen tehokas käyttö ovat EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusta ja avainasemassa sekä nykyisten että tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Suomi korostaa osaamisen merkitystä kilpailukyvylle ja työvoiman saatavuudelle. Suomi ei näe tarvetta EU:n valtiontukipolitiikan perustavanlaatuiselle muutokselle.

Suomi pitää tärkeänä, että muuttoliikettä koskeviin kysymyksiin haetaan kokonaisvaltaisia eurooppalaisia ratkaisuja. Keskeistä on luoda tasaveroisia ja kestäviä kumppanuuksia lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tehokkaan ja kestävän paluujärjestelmän kehittämiseen.  

Ecofin-neuvoston aiheina ovat mm. näkemystenvaihto talouspolitiikan koordinaatiokehyksestä sekä komission julkaiseman EU:n vihreän teollisuussuunnitelman talous- ja rahoitusvaikutukset. Euroryhmän asialistalla ovat mm. energiamarkkinoiden kehityksen vaikutus euroalueen finanssipolitiikkaan, keskustelu euroalueen työmarkkinoista sekä euroalueen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitys.

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth, p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia