Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets extra möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.9.2020 10.53 | Publicerad på svenska 30.9.2020 kl. 16.07
Pressmeddelande 612/2020

Huvudtemat för EU-ministerutskottets möte onsdagen den 30 september var att fastställa Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets extra möte. Teman för Europeiska rådets möte i Bryssel den 1–2 oktober är den inre marknaden, industripolitiken, digitaliseringen och de yttre förbindelserna.

EU-ministerutskottet fastställde att stärkandet och fördjupandet av den inre marknaden är en förutsättning för att förbättra EU:s krishanteringsförmåga och konkurrenskraft och för att stimulera EU:s ekonomi. Finland framhåller att den digitala omställningen är den viktigaste faktorn som bidrar till hållbar tillväxt, konkurrenskraft och industrins förnyelse i unionen.

Diskussionen om yttre förbindelser i Europeiska rådet ska särskilt fokusera på förbindelserna med Turkiet. Finland anser att EU bör reagera kraftfullt på Turkiets åtgärder som destabiliserar situationen i östra Medelhavet. De diplomatiska ansträngningarna måste fortsätta. EU:s politik gentemot Turkiet bör vara långsiktig och samstämmig på alla punkter. När det gäller EU:s förbindelser med Kina är det viktigt för Finland att EU håller fast vid sina värden, intressen och prioriteringar. EU:s enighet och konsekventa förbindelser bör säkerställas. EU-ministerutskottet betonade att EU måste ha ett gemensamt förhållningssätt till situationen i Belarus. EU måste bidra till en fredlig lösning på situationen och stödja våldsförebyggande.

På begäran av Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer statsminister Sanna Marin att representera även honom i de ärenden som behandlas vid mötet, eftersom Löfven själv är förhindrad att delta.

EU-ministerutskottet konstaterade också att Finland stöder de ändringar som det tyska ordförandeskapet framfört i förslaget till förordning om inrättande av ett återhämtningsinstrument för EU. Ändringarna motsvarar det som EU-ländernas ledare enades om vid Europeiska rådets möte i juli. De har att göra med ändrade relativa andelar av lån och bidrag i återhämtningsinstrumentet, instrumentets kortare varaktighet och allokering av återhämtningsmedel till program.  

EU-ministerutskottet fastställde att Finland också ska stödja det tyska ordförandeskapets kompromissförslag om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens. Förslaget grundar sig på de riktlinjer som EU-ländernas ledare enades om vid Europeiska rådets möte i juli. Förslaget ska också behandlas vid finansministrarnas informella videokonferens den 6 oktober. Dessutom ska finansministrarna behandla bland annat det ekonomiska läget, paketet för digitalisering av finanssektorn, den europeiska planeringsterminen och kommissionens handlingsplan för att främja kapitalmarknaden.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli