Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunta työsti EU-puheenjohtajakauden asioita

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.7.2019 13.11
Tiedote 386/2019

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 12. heinäkuuta Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkeimpiä asioita. Ministerivaliokunta keskusteli ajankohtaisista EU-asioista myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa ennen ministerivaliokunnan varsinaisen kokouksen alkua.

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisimmistä asiakysymyksistä, joihin kuuluvat muun muassa ilmastopolitiikka, oikeusvaltioperiaate, kestävä ja osallistava kasvu, unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, EU:n ja Afrikan kumppanuus sekä EU:n tuleva monivuotinen rahoituskehys. Ministerivaliokunta kävi läpi, millä tavoin Suomi vie näitä keskeisiä prioriteettejä eteenpäin.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta käsitteli Suomelle esitettyä pyyntöä ottaa vastaan sisäisinä siirtoina Välimerestä pelastettuja turvapaikanhakijoita. EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomella on valmius käynnistää valmistelut ottaa Maltalta enintään viisi turvapaikanhakijaa. Tehty linjaus on kertaluontoinen, ja tuen osoitus Maltalle, joka on joutunut kestämättömään tilanteeseen. Jatkossa Suomi pidättäytyy ottamasta vastaan sisäisesti siirrettäviä turvapaikanhakijoita, kunnes EU:ssa on sovittu väliaikaisesta sisäisten siirtojen järjestelystä.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana Suomi käynnistää ripeästi valmistelut sisäisiä siirtoja koskevan väliaikaisen järjestelyn aikaansaamiseksi. Tavoitteena on saada järjestelyyn mukaan mahdollisimman vahva jäsenmaiden enemmistö. Järjestelyllä pyritään siirtämään ennalta sovitulla tavalla mereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita EU-jäsenmaiden kesken kunnes EU:ssa on saatu sovittua pysyvästä järjestelystä.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto (15.7.)
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto (15.7.)
  • Yleisten asioiden neuvosto (18.7)
  • Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous (18.-19.7.) 

Ulkoasiainneuvoston tärkeimmät aiheet ovat Iran ja Irak. Ulkoministeri Pekka Haavisto raportoi matkastaan EU:n edustajana Sudaniin. Suomen puheenjohtajakauden ensimmäisessä Maatalous- ja kalastusneuvostossa Suomi esittelee puheenjohtajakautensa työohjelman. Neuvosto keskustelee yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ympäristö- ja ilmastonäkökohdista, ja komissio esittelee sokeriraportin. Yleisten asioiden neuvostossa Suomi esittelee kokouksessa puheenjohtaja kautensa prioriteetit sekä suunnitelman rahoituskehysneuvotteluista sekä EU:n strategisen ohjelman jalkauttamista neuvoston työhön. Lisäksi esillä on komission toinen tiedonanto oikeusvaltiotilanteesta sekä Puolan oikeusvaltiotilanne. Epävirallisessa oikeus- ja sisäministerikokouksessa Helsingissä ministerit keskustelevat muun muassa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Ohjelmassa on myös hybridiuhkiin varautumista koskeva harjoitus.

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia