Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-minva linjasi Suomen kantoja rahoituskehyskokonaisuuteen ja elpymisvälineeseen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.6.2020 16.05
Tiedote 392/2020

EU-ministerivaliokunta linjasi 4. kesäkuuta Suomen kannoista komission esitykseen elpymiskokonaisuudesta. Elpymissuunnitelman tavoitteena on tukea koronaviruksen jälkeistä jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä. Tulevaa rahoituskehystä (MFF) ja elpymisvälinettä koskevat ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, josta sovitaan päämiestasolla yhtenä pakettina.

Suomi suhtautuu avoimesti jatkotyöhön komission ehdotusten osalta tarvittavassa aikataulussa. Kyseessä on taloudelliselta ja poliittiselta merkitykseltään mittava kokonaisuus. Valtioneuvosto korostaa, että asian valmistelun yhteydessä on syytä käydä riittävästi julkista keskustelua niin kotimassa, Euroopassa kuin eduskunnassa. Päätösten legitimiteetin kannalta laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista.

Suomen keskeiset kysymykset monivuotisessa rahoituskehyksessä liittyvät maltilliseen kokonaistasoon, maaseudun kehittämisen (pilari II) rahoitukseen sekä ehdollisuuksiin, etenkin oikeusvaltioperiaatteen ja ilmastotoimien osalta. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että muut ohjelmat muodostavat suurimman rahoitusosuuden ja mahdollistavat vastaamisen ajankohtaisiin haasteisiin.

Komission ehdotus elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä.

Esitykseen tulee tehdä seuraavia keskeisiä muutoksia:

  • Ennakkokannassaan Suomi on katsonut, että lähtökohtana on elpymisvälineen tuen lainamuotoisuus, mutta on ollut valmis tarkastelemaan myös muita mahdollisia toteutustapoja. Neuvottelujen kuluessa tulee etsiä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee.
  • Elpymisvälineen koon tulee olla pienempi ja suhteessa jäsenmaille myöhemmin syntyvään maksutaakkaan ja maksutaakan ajalliseen kestoon.
  • Elpymisvälineen takaisinmaksuajan tulee olla esitettyä 30 vuotta lyhyempi ja rahoitusjärjestelyn tulee noudattaa perussopimuksen tasapainoisen budjetin periaatetta. Jäsenvaltioille tuleva pitkäaikainen budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi.
  • Elpymisvälineen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta.

Valtioneuvosto katsoo, että elpymisvälineeseen tehtävät muutokset ovat edellytys tavanomaisen säätämisjärjestyksen soveltamiseksi asiasta päätettäessä. Suomi pitää hyvänä, että elpymisväline kytketään vihreän kehityksen ohjelmaan.

Elpymissuunnitelmasta annettu E-kirje sisältää myös Suomen tarkempia neuvottelukantoja ja eduskuntaa pyydetään noudattamaan asiassa vaiteliaisuutta.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia