Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerutskottet diskuterade migrations- och asylpolitiken och EU-redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning
6.11.2020 12.06 | Publicerad på svenska 6.11.2020 kl. 14.44
Pressmeddelande 701/2020

Vid sitt möte fredagen den 6 november diskuterade EU-ministerutskottet reformen av unionens migrations- och asylpolitik samt ekonomiska frågor med anknytning till den kommande EU-redogörelsen.

Europeiska kommissionen lade i september fram ett omfattande reformpaket för migrations- och asylpolitiken, som fick ny fart på medlemsländernas förhandlingar om en reform av det gemensamma asylsystemet. Fastställandet av Finlands ståndpunkter fortsatte vid dagens möte. Behandlingen av de nya lagstiftningsförslag som ingår i paketet fortsätter vid statsrådets allmänna sammanträde. På EU-nivå kommer reformpaketet att behandlas vid flera kommande möten. Till exempel EU-ländernas inrikesministrar diskuterar frågan vid sin informella videokonferens den 13 november.

EU-ministerutskottet diskuterade också ekonomiska frågor i unionen, bland annat utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen (EMU). Diskussionen var ett led i orienteringen om omfattande EU-politiska frågor i samband med att regeringen bereder sin EU-redogörelse. Redogörelsen ska lämnas till riksdagen i början av 2021. Diskussionsinledare var Erkki Liikanen, som har varit bland annat ledamot av Europeiska kommissionen, ledamot av Europeiska centralbankens råd, finansminister och chefdirektör för Finlands Bank.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli