Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Eurooppa-neuvostossa aiheena talouskysymykset 

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.6.2022 16.56
Tiedote 422/2022
EU-johtajat istuvat Eurooppa-neuvoston kokoushuoneessa Brysselissä

Eurooppa-neuvoston toisen kokouspäivän aiheina 24. kesäkuuta olivat talouskysymykset. Lisäksi EU-johtajat kokoontuivat eurohuippukokoukseen.

Eurooppa-neuvosto vahvisti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset. Näin ollen vuoden 2022 eurooppalainen ohjausjakso voidaan saattaa päätökseen. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso on vuosittainen prosessi, jolla Euroopan unioni koordinoi ja valvoo talouspolitiikkaa. 
 
Venäjä käyttää myös kaasutoimituksia aseenaan Ukrainan sodassa, joka nostaa energian hintoja ja inflaatiota myös Euroopassa. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota jatkamaan työtään yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa kohtuuhintaisen energian saannin turvaamiseksi. 
 
Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että Kroatia täyttää kaikki perussopimuksessa vahvistetut eurovaluutan lähentymisperusteet. Se kannattaa komission ehdotusta, että Kroatia ottaisi euron käyttöön 1. tammikuuta 2023, ja kehottaa neuvostoa hyväksymään viipymättä asiaankuuluvat komission ehdotukset.
 
Eurohuippukokouksessa EU-johtajat keskustelivat Euroopan taloustilanteesta ja tarkastelivat pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin edistymistä.
 
EU-johtajat ilmaisivat tyytyväisyytensä pankkiunionin tulevaisuudesta annettuun euroryhmän lausuntoon. Lausunnossa todetaan, että pankkiunionin kehittämisessä olisi välittömästi keskityttävä vahvistamaan pankkien kriisinhallinnan ja kansallisten talletussuojajärjestelmien yhteistä kehystä. Eurohuippukokous kehottaa tehostamaan toimia myös pääomamarkkinaunionin syventämiseksi. EU-johtajat ilmaisivat tyytyväisyytensä lainsäädäntötyön edistymiseen, jonka tavoitteena on edistää pitkän aikavälin investointeja Euroopan unionissa, mukauttaa pankkien ja vakuutusalan vakavaraisuuteen liittyvää sääntelyä, suojata rahoitustaloustoimet kyber- ja rikosuhkilta, säännellä digitaalista rahoitusta ja torjua rahanpesua.
 
Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, pääministerin poliittinen erityisavustaja Tuulia Pitkänen p. 041 501 3092 ja EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen p. 0295 160 302, valtioneuvoston kanslia