Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Europeiska rådet diskuterade ekonomiska frågor

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.6.2022 16.56 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 15.34
Pressmeddelande 422/2022
EU-ledarna på Europeiska rådets möte i Brussels

Europeiska rådet diskuterade under sin andra mötesdag den 24 juni ekonomiska frågor. Därtill sammanträdde EU-ländernas ledare vid eurotoppmötet.

Europeiska rådet fastställde de landsspecifika rekommendationerna för den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken. Detta innebär att den europeiska planeringsterminen 2022 kan slutföras. Den europeiska planeringsterminen är en årlig process som innebär att Europeiska unionen samordnar och övervakar den ekonomiska politiken. 
 
Ryssland använder även gasleveranser som vapen i Ukrainakriget, vilket höjer energipriserna och ökar inflationen också i Europa. Europeiska rådet ber kommissionen fortsätta sitt arbete med sina internationella parter för att trygga tillgången på energi till ett rimligt pris. 
 
Europeiska rådet är nöjt med att Kroatien uppfyller alla de konvergenskrav för eurovalutan som fastställs i fördragen. Rådet understöder kommissionens förslag om att Kroatien ska införa euro den 1 januari 2023 och uppmanar Europeiska unionens råd att utan dröjsmål godkänna de relevanta förslagen från kommissionen.
 
Vid eurotoppmötet diskuterade EU-ländernas ledare det ekonomiska läget i Europa och framstegen i fråga om bankunionen och kapitalmarknadsunionen.
 
EU-ledarna välkomnade eurogruppens yttrande om bankunionens framtid. I yttrandet konstateras det att man i utvecklingen av bankunionen omedelbart bör fokusera på att stärka den gemensamma ramen för bankernas krishantering och de nationella insättningsgarantisystemen. Vid eurotoppmötet uppmanades det till effektiverade åtgärder också för att fördjupa kapitalmarknadsunionen. EU-ledarna var nöjda med de framsteg som gjorts i lagstiftningsarbetet som syftar till att främja långsiktiga investeringar i Europeiska unionen, anpassa bestämmelserna om bankernas och försäkringssektorns solvens, skydda finansoperationer mot cyber- och brottshot, reglera den digitala finansieringen och bekämpa penningtvätt.
 
Mer information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, och Tuulia Pitkänen, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 041501 3092, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160302, statsrådets kansli