Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Europaminister Tuppurainen och Irlands Europaminister Byrne diskuterade EU:s åtgärder för att få ett slut på Rysslands anfallskrig mot Ukraina

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.4.2022 15.52 | Publicerad på svenska 13.4.2022 kl. 16.52
Pressmeddelande 248/2022
Ministerit Tuppurainen ja Byrne seisovat vierekkäin kivitalon edessä

Europaminister Tytti Tuppurainen träffade sin kollega, Irlands Europaminister Thomas Byrne, i Dublin den 13 april och deltog i det lokala ambassadörsmötet. Diskussionerna handlade huvudsakligen om Europas stöd till Ukraina och om rättsstatsprincipens betydelse för Europeiska unionen.

I ministrarnas diskussion framträdde den gemensamma ståndpunkten att EU och dess partner ska upprätthålla sin snabba, beslutsamma och samstämmiga respons på Rysslands invasion. EU:s sjätte sanktionspaket bör beredas i rask takt. Det primära målet med alla åtgärder är att få ett slut på Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina.

Ministrarna tog också upp vikten av strategisk kommunikation på global nivå. Man bör reagera mot den desinformation som sprids av Ryssland och framhålla sanningen om kriget i Ukraina. 

”Finland och Irland är närstående partner. Vi delar värderingar och ett starkt engagemang för det multilaterala samfundet. Förändringarna i den europeiska säkerhetsordningen på grund av Rysslands anfallskrig påverkar alla EU:s medlemsländer. I Finland förs nu en diskussion om vilka slutsatser vi ska dra av denna situation och i synnerhet alternativet att ansöka om medlemskap i Nato. I Irland diskuteras hur man nu ska förhålla sig till landets långvariga neutralitet. I båda länderna är debatten i sig värdefull”, säger minister Tuppurainen.

Ministrarna konstaterade att Rysslands invasion har visat vikten av att arbeta för EU:s gemensamma värden. EU har lyckats agera exceptionellt snabbt, samstämmigt och effektivt. De gemensamma värdena utgör grunden för unionens resiliens. Finland och Irland är sedan länge likasinnade i rättsstatsfrågor.

Ministrarna diskuterade också effekterna av brexit. Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien och det därtill hörande protokollet om Nordirland ska respekteras. EU måste bevara sin sammanhållning och skydda den inre marknadens integritet.

Minister Tuppurainen höll också öppningsanförandet vid det irländska ambassadörsmötet i Dublin och deltog i en paneldiskussion om de mindre EU-ländernas roll i det osäkra världsläget.
  
Ytterligare information: Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160620, statsrådets kansli