Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Eurooppaministerien kokouksessa jatketaan oikeusvaltiovuoropuhelua

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.4.2022 13.38
Tiedote 237/2022
Ministeri Tuppurainen puhumassa puhujankorokkeella

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 12. huhtikuuta Luxemburgissa. Kokouksessa jatketaan neuvoston vuosittaista oikeusvaltiovuoropuhelua ja tarkastellaan Euroopan tulevaisuuskonferenssin etenemistä. Suomea kokouksessa edustaa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.

Oikeusvaltiovuoropuhelussa esillä ovat komission oikeusvaltiokertomuksen maakohtaiset luvut Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden ja Itävallan osalta. Suomi pitää tärkeänä, että neuvosto hyödyntää komission oikeusvaltiokertomusta vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelunsa pohjana. Oikeusvaltiokertomus tarjoaa hyvät puitteet keskustelulle oikeusvaltioperiaatteen ja muiden yhteisten arvojen kunnioittamisessa ilmenevistä kehityssuunnista EU:ssa ja jäsenvaltioissa. 

”Kun pidämme huolta oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta, pidämme samalla huolta unionimme yhtenäisyydestä. Viime kuukausina EU on osoittanut vahvuutensa ja kyvykkyytensä nopeaan päätöksentekoon ja tätä yhtenäisyyttämme on tärkeää entisestään vankistaa”, ministeri Tuppurainen sanoo.

Puheenjohtajamaa Ranska antaa tilannetietoja Euroopan tulevaisuuskonferenssin tilanteesta. Osana tulevaisuuskonferenssia valtioneuvosto järjesti Suomessa syksyn ja alkuvuoden aikana Eurooppa olemme me –tapahtumasarjan. Tapahtumissa ministerit keskustelivat kansalaisten kanssa siitä millaista EU:ta he haluavat olla rakentamassa. Suomi katsoo, että tulevaisuuskonferenssin tulosten tulee olla edustavia ja heijastaa laajasti erilaisten EU-kansalaisten näkemyksiä. Konferenssin on määrä päättyä Eurooppa-päivänä 9.5., jonka jälkeen EU:n toimielimet ovat sitoutuneet tarkastelemaan konferenssin johtopäätöksiä.

”Olemme Suomessa panostaneet tulevaisuuskonferenssiin poikkeuksellisella tavalla ja järjestäneen kansalaiskeskusteluja ympäri maan, muun muassa koko unionin pohjoisimman tilaisuuden Utsjoella, jossa kuulimme erityisesti EU:n ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten näkemyksiä. On tärkeää, että johtopäätöksissä on kuultavissa tilaisuuksiin osallistuneiden ihmisten ääni”, ministeri Tuppurainen sanoo.

Kokouksen yhteydessä järjestetään myös EU:n laajuisen ennakointiverkoston (EU-wide Foresight Network) toinen ministeritason tapaaminen. Tämän epävirallisen lounastapaamisen aiheena on komission vuoden 2022 strategisen ennakointiraportin teema vihreästä siirtymästä ja digitaalisesta muutoksesta.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Saara Pokki p. 050 478 6363, valtioneuvoston kanslia