Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ministrarna med ansvar för EU-frågor fortsätter rättsstatsdialogen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.4.2022 13.38 | Publicerad på svenska 11.4.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande 237/2022
Ministeri Tuppurainen puhumassa puhujankorokkeella

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Luxemburg tisdagen den 12 april. Ministrarna ska fortsätta rådets årliga dialog om rättsstatsprincipen och diskutera hur konferensen om Europas framtid framskrider. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Under rättsstatsdialogen behandlas landskapitlen om Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna och Österrike i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen. Finland anser att det är viktigt att rådet använder kommissionens rapport som underlag för sin årliga rättsstatsdialog. Kommissionens rapport om rättsstatsprincipen skapar goda ramar för diskussion om utvecklingstrenderna i EU och medlemsländerna när det gäller respekt för rättsstatsprincipen och andra gemensamma värden.

”Genom att sörja för respekten för rättsstatsprincipen sörjer vi samtidigt för vår unions sammanhållning. Under de senaste månaderna har EU visat prov på kraft och förmåga att fatta snabba beslut, och det är viktigt att ytterligare stärka den här sammanhållningen”, säger minister Tuppurainen.

Det franska ordförandeskapet ska ge en lägesrapport om konferensen om Europas framtid. Hösten 2021 och under början av detta år ordnade statsrådet evenemangsserien ”Europa är vi” som en del av konferensen. Evenemangen gick ut på att ministrarna diskuterade med finländarna om vilket slags EU de vill vara med och bygga upp. Finland anser att resultaten av konferensen om Europas framtid ska vara representativa och återspegla olika EU-medborgares synpunkter. Avsikten är att konferensen ska avslutas på Europadagen den 9 maj, varefter EU:s institutioner ska se över slutsatserna från konferensen.

”I Finland har vi gjort exceptionella satsningar på konferensen om Europas framtid genom att ordna medborgardiskussioner runt om i landet, bland annat hela unionens nordligaste evenemang i Utsjoki, där vi fick höra synpunkter särskilt från EU:s enda urfolk, samerna. Det är viktigt att deltagarnas synpunkter hörs i slutsatserna”, säger minister Tuppurainen.

I samband med allmänna rådets möte ordnas också det andra mötet på ministernivå inom ramen för det EU-omfattande framsynsnätverket (EU-wide Foresight Network). Under det informella lunchmötet ska ministrarna diskutera temat för kommissionens strategiska framsynsrapport 2022, det vill säga den gröna och digitala omställningen.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli