Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Eurooppaministerit jatkavat keskustelua EU:n arvojen noudattamisesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.11.2022 8.58
Tiedote

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu perjantaina 18. marraskuuta Brysselissä. Kokouksen aiheina ovat joulukuun Eurooppa-neuvoston valmistelu ja keskustelu EU:n yhteisten arvojen noudattamisesta. Lisäksi komissio esittelee vuoden 2023 työohjelmansa. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Neuvosto aloittaa 15.–16. joulukuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston valmistelun keskustelemalla sen asialistaehdotuksesta. Eurooppa-neuvoston aiheita tulevat olemaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energia- ja talouskysymykset, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ml. kyberasiat) sekä eteläinen naapurusto.

Neuvoston asialistalla on Unkarin kuuleminen oikeusvaltioasioissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7. artiklan mukaisesti. Kyseessä on järjestyksessään viides kuuleminen. Kokouksessa ei tehdä asiasisältöä koskevia päätöksiä. Neuvoston kannanmuodostus ei siten ole vielä ajankohtaista. 

”Suomi jatkaa aktiivista toimintaansa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevissa asioissa. Näissä on kyse Euroopan unionin toiminnan ytimestä”, ministeri Tuppurainen sanoo.

Komissio esittelee neuvostolle vuoden 2023 työohjelmansa. Ohjelmassa painottuvat muun muassa vihreän siirtymän merkitys, EU:n digitalinen valmius, ihmisten hyväksi toimiva talous ja vahvempi Eurooppa maailman näyttämöllä. Komissio on ottanut työohjelmaa laatiessaan huomioon kansalaisten Euroopan tulevaisuuskonferenssin (2021–2022) puitteissa tekemät ehdotukset. Monet työohjelman aloitteista ovat konferenssin jatkotoimia.

EU:n puheenjohtajavaltio Tšekki antaa neuvostolle myös katsauksen EU:n tulevaisuuskonferenssin jatkotoimien etenemisestä.

Neuvosto saa lisäksi komission tilannekatsauksen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteista. Suomi ottaa tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa tukensa komission lähestymistavalle.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Emilia Tervonen p. 050 516 1035, valtioneuvoston kanslia