Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Eurooppaministerit jatkavat oikeusvaltiovuoropuhelua ja keskustelevat demokratian puolustamisesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.1.2024 19.30
Tiedote

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu maanantaina 29. tammikuuta Brysselissä. Neuvoston aiheina ovat Belgian EU-puheenjohtajuuden prioriteetit, eurooppalaisen demokratian puolustamista koskeva lainsäädäntöpaketti ja neuvoston vuosittainen oikeusvaltiovuoropuhelu. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

EU:n neuvoston tämän hetkinen puheenjohtajavaltio Belgia esittelee julkisessa istunnossa puheenjohtajakautensa prioriteetit, jotka ovat: 1) oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja yhtenäisyyden puolustaminen, 2) kilpailukyvyn vahvistaminen, 3) vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän toteuttaminen, 4) sosiaalisen ja terveysagendan vahvistaminen, 5) ihmisten ja rajojen suojeleminen sekä 6) globaalin Euroopan edistäminen.

Neuvosto käy julkisessa istunnossa periaatekeskustelun komission joulukuussa 2023 antamasta demokratian puolustuspaketista. Tarkoituksena on käydä alustavaa keskustelua kolmansien valtioiden puolesta harjoitettavan intressivaikuttamisen avoimuutta ja rekisteröintiä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Lisäksi keskustellaan laajemmin demokratian suojelemisesta, vaalimenettelyjen kestävyyden vahvistamisesta ja kansalaisten osallistumisen edistämisestä. Demokratiaa, osallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa vahvistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Suomen kannanmuodostus asiassa on vielä kesken.

”Vapaan yhteiskunnan ja demokratian puolustaminen on yksi tärkeimmistä kysymyksistä juuri nyt. Eurooppaan kohdistuu selviä disinformaatiouhkia, ja europarlamenttivaalien lähestyessä asia on sekä keskeinen että ajankohtainen. Siksi olen iloinen siitä, että puheenjohtajamaa Belgia on asettanut tämän aiheen etusijalle ja että pääsemme keskustelemaan siitä neuvostossa”, sanoo ministeri Adlercreutz.

Lisäksi neuvosto jatkaa vuotuista oikeusvaltiovuoropuhelua keskustelemalla komission oikeusvaltiokertomuksen Espanjaa, Ranskaa, Kroatiaa ja Italiaa koskevista maaluvuista. Suomi jatkaa oikeusvaltiokysymyksissä toimintaansa pitkäaikaisella linjallaan ja edistää oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja korruption torjuntaa EU:ssa. Komission vuosittaiseen oikeusvaltiokertomukseen pohjautuva neuvoston oikeusvuoropuhelu on oleellinen keino lujittaa oikeusvaltioperiaatetta Euroopan unionissa.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Crista Grönroos p. 050 441 4257, valtioneuvoston kanslia