Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Eurooppaministerit valmistelevat lokakuun Eurooppa-neuvostoa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.10.2022 14.39
Tiedote

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 18. lokakuuta Luxemburgissa. Neuvoston aiheina ovat lokakuun Eurooppa-neuvoston valmistelu, oikeusvaltiokysymykset, EU:n tulevaisuuskonferenssin jatkotyö ja keskustelu Euroopan parlamentin ehdotuksesta EU:n vaalisäädöksen uudistamiseksi. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Ministerit käyvät keskustelun lokakuun Eurooppa-neuvoston (20.-21.10.) päätelmäluonnoksesta, jonka aiheina ovat Ukraina sekä energia- ja talouskysymykset. Suomi katsoo, että EU:n tulee jatkaa vahvaa, tehokasta ja yhtenäistä vastaamista Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen. EU:n vahvaa poliittista, taloudellista, sotilaallista ja humanitaarista tukea Ukrainalle tulee jatkaa ja lisätä. EU-tason yhteistyötä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi tulee myös tiivistää. Suomi suhtautuu myönteisesti ajatukseen maakaasulle asetettavasta hintakatosta. On kuitenkin tärkeää arvioida huolellisesti komission keskusteluun nostaman hintakaton vaikutukset kaasun saatavuuteen ja kysyntään. Komission tulisi myös välittömästi tarkastella johdannaismarkkinoiden sääntöjä. Suomi pitää tärkeänä, että energiakriisin vaikutusten lieventämisessä jäsenvaltiot koordinoivat toimiaan EU-tasolla.

”Ukrainan monimuotoista tukemista on jatkettava ja vahvistettava. Tässä EU:n on pysyttävä yhtenäisenä. EU:n tulee löytää yhdessä sovittuja ratkaisuja, joilla vastataan akuuttiin energiakriisiin ja samalla tuetaan pysyvää irtautumista venäläisestä fossiilienergiasta”, ministeri Tuppurainen sanoo.

Neuvosto jatkaa keskustelua EU:n tulevaisuuskonferenssin jatkotyöstä. Esillä on muun muassa kysymys siitä, millaisella aikataululla neuvoston tulisi toimittaa Euroopan parlamentin perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset Eurooppa-neuvostolle. Suomen näkemyksen mukaan EU:n toimintaa on parannettava ja tehostettava nykyisten EU:n perussopimusten tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Päähuomion EU:n toiminnassa tulee olla käytännön työssä EU:n keskeisten tavoitteiden edistämiseksi.  

”Suomi on jo pitkään tukenut määräenemmistöpäätösten lisäämistä erityisesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. On hyvä huomata, että EU:n toiminnan tehostamiseen olisi jo keinoja nykyisten perussopimusten puitteissa. Tarvitaan vain jäsenvaltioiden yhteinen tahtotila niiden hyödyntämiseksi”, ministeri Tuppurainen toteaa.

Neuvosto käy periaatekeskustelun Euroopan parlamentin ehdotuksesta EU:n vaalisäädöksen uudistamiseksi. Ehdotuksen keskeisiä kohtia ovat yleiseurooppalaisen vaalipiirin luominen ja yhteinen vaalipäivä. Suomen kanta näihin esityksiin on ollut kielteinen. Jatkovalmistelussa tulisi harkita, kannattaako vaalisäädöksen uudistamisessa edetä Euroopan parlamentin ehdotuksen pohjalta.

Lisäksi neuvosto saa tilannekatsauksen Puolan oikeusvaltiotilanteesta.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Roosa Pöyhönen p. 50 439 6166, valtioneuvoston kanslia