Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Eurooppaministerit valmistelevat maaliskuun Eurooppa-neuvostoa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.3.2023 15.41
Tiedote

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 21 maaliskuuta Brysselissä. Kokouksen pääaiheena on maaliskuun Eurooppa-neuvoston valmistelu. Lisäksi neuvoston aiheina on EU:n ja Ison-Britannian suhde ja neuvoston vuosittainen oikeusvaltiovuoropuhelu. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

23.–24. maaliskuuta kokoontuvan Eurooppa-neuvoston aiheina ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja EU:n tuki Ukrainalle, EU:n kilpailukyky, sisämarkkinat ja talous sekä energia. 

Suomi korostaa, että EU:n vahvaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle sekä humanitaarista apua Ukrainaan tulee jatkaa ja lisätä. EU:n tulee edelleen johdonmukaisesti lisätä pakotteita Venäjää kohtaan Venäjän aggression jatkuessa. Suomi pitää tärkeänä pakotteiden tehokasta toimeenpanoa ja pakotteiden kiertämisen estämistä. Suomi tukee pyrkimyksiä saada Venäjä ja sen edustajat vastuuseen laittomasta hyökkäyssodasta ja sen vaikutuksista. 

Suomi katsoo, että reilu kilpailu, toimivat sisämarkkinat ja nykyisten EU-varojen tehokas käyttö ovat EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusta ja avainasemassa nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisemisessa. EU:n teknologisen johtajuuden ja globaalin kilpailukyvyn tueksi tarvitaan osaamista. Avoimella ja sääntöihin perustuvalla kaupalla on keskeinen rooli EU:n kilpailukyvyn turvaamisessa ja vihreän siirtymän tukemisessa. 

Suomi pitää tärkeänä, että energiamarkkinoiden toiminnassa ilmenneisiin ongelmiin vastataan nopealla aikataululla EU-tasolla. Samalla on tärkeää, että kriisitoimet eivät luo epävarmuutta puhtaan energian investointien toteutumiselle ja energiamarkkinoiden toimivuudelle.

”Suomi ja useat muut EU:n jäsenvaltiot ovat peräänkuuluttaneet pitkän aikavälin strategiaa Euroopan kilpailukyvyn ja globaalin vaikutusvallan vahvistamiseksi. Tämän strategian tulisi perustua EU:n vahvuuksille: reilulle kilpailulle, entistä paremmin toimiville sisämarkkinoille, kunnianhimoiselle kauppapolitiikalle sekä yhteistyölle kumppanien kanssa”, sanoo ministeri Tytti Tuppurainen.

Neuvosto saa EU:n ja Ison-Britannian suhteista komission tilannekatsauksen, joka keskittyy Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanosta komission ja Ison-Britannian välillä saavutettuun yhteisymmärrykseen. Suomi pitää pöytäkirjan täytäntöönpanosta saavutettua yhteisymmärrystä (Windsorin puitteisto) tervetulleena. Puitteisto vastaa Pohjois-Irlannin sidosryhmien ja elinkeinoelämän konkreettisiin huoliin EU:n sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja tulliliiton toimintaa vaarantamatta. 

Kokouksessa jatketaan neuvoston vuosittaista oikeusvaltiovuoropuhelua. Esillä ovat komission oikeusvaltiokertomuksen maakohtaiset luvut Slovakian, Suomen, Belgian, Bulgarian ja Tšekin osalta. Oikeusvaltiokertomukseen pohjautuva säännönmukainen, yhdenmukaisiin sääntöihin pohjautuva vuoropuhelu jäsenvaltioiden oikeusvaltiotilanteen kehityskuluista sekä myös parhaista käytänteistä yleisten asioiden neuvostossa on oleellinen osa unionin yhteistä oikeusvaltiopolitiikkaa.

”Sata vuotta sitten itsenäinen Suomi rakensi tulevaisuuttaan oikeusvaltioperiaatteeseen nojaten. Tuo työ jatkuu yhä, sillä oikeusvaltio on jatkuva projekti. Oikeusvaltio rakentuu päätös päätökseltä. Jokainen askel on tärkeä, sillä vain vankistamalla oikeusvaltiota, vankistamme yhteiskuntaamme, keskinäistä luottamusta sekä yhteistä Eurooppaamme. Esittelen kokouksessa tämän hallituskauden aikana tehtyjä toimia, joiden avulla olemme vahvistaneet ja kehittäneet oikeusvaltion rakenteita”, sanoo ministeri Tytti Tuppurainen.

Lisäksi neuvosto keskustelee vuoden 2023 eurooppalaisesta ohjausjaksosta puheenjohtajavaltion neuvoston toimista laatiman yhteenvetoraportin pohjalta.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Emilia Tervonen p. 050 516 1035, valtioneuvoston kanslia