Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finansrådet Kimmo Viertola chef för avdelning för ägarstyrning

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.10.2018 13.21 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 15.42
Pressmeddelande 454/2018

Den 4 oktober utnämnde statsrådet finansrådet Kimmo Viertola till avdelningschef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli från och med den 15 oktober 2018. Tjänsten är tidsbegränsad till fem år.

Viertola är ekonomie magister. Han har tjänstgjort som finansråd vid avdelning för ägarstyrning sedan början av 2018. Innan dess arbetade han bland annat som teamledare och styrelsemedlem vid Finlands Industriinvestering Ab och för Price Waterhouse Corporate Finance Oy. Viertola har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, investeringsverksamhet, företagsarrangemang och utveckling av företag.

Avdelning för ägarstyrning har till uppgift att bereda och genomföra statens allmänna ägarpolitik och ägarstyrning, att styra statsägda bolag underställda statsrådets kansli och att samordna olika ministeriers praxis och samarbete för ägarstyrning.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli