Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallituksen esitys valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi vuodelle 2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.42
Tiedote 544/2022

Valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi esitetään yhteensä 232,5 milj. euroa. Lisäystä edellisen vuoden talousarvioon on 9,2 milj. euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluerahoitus sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin esitetään 145,2 milj. euroa, jossa on lisäystä 12,1 milj. euroa vuoteen 2022 nähden. Lisäyksestä 4,7 milj. euroa on kyberturvallisuuden vahvistamiseen, 3,8 milj. euroa valtioneuvoston perustietotekniikan yhtenäistämiseen, 2,1 milj. euroa Valtioneuvoston juhlahuoneiston vuokraan peruskorjauksen jälkeen, 1,0 milj. euroa valtioneuvoston yhteisiin tietotekniikkamenoihin ja 0,4 milj. euroa valtioneuvoston käännöspalveluiden vahvistamiseen. Lisäksi valtioneuvoston kanslian kokonaisjohtamiseen esitetään 1 milj. euron lisäystä, jolla muun muassa vahvistettaisiin kriisijohtamista ja –viestintää. Vastaavasti toimintamenoissa on huomioitu vähennyksenä hallituksen edellyttämiä säästöjä kuten matkustus- ja toimitilasäästö.

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen esitetään 10,4 milj. euroa. Vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 1,1 milj. euroa. Vähennyksessä on huomioitu nykyisen hallituskauden päättyminen keväällä 2023. Määrärahan suuruus varmistuu uuden hallituksen aloittaessa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan esitetään 7,8 milj. euroa. Säästöpäätöksistä johtuen vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 1,5 milj. euroa.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan esitetään 0,5 milj. euroa. Säästöpäätöksestä johtuen vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 1,0 milj. euroa.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiseen kuurojen totuus- ja sovintoprosessin toteuttamiseen esitetään 0,4 milj. euron määrärahaa.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle esitetään 1,9 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,1 milj. euroa vuoteen 2022 nähden.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenojen määrärahoiksi esitetään 4,4 milj. euroa.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja johtava asiantuntija Pasi Ovaska p. 0295 160 102, valtioneuvoston kanslia